10 квітня на кафедрі автомобілів і тракторів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій відбулося публічне обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». До обговорення долучилися стейкхолдери, роботодавці, випускники, розробники ОПП, науково-педагогічні працівники випускових кафедр, студенти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».
В обговоренні взяли участь: Орест Горбай, д.т.н., професор кафедри проєктування машин і автомобільного інжинірингу Національного університету «Львівська політехніка»; Віктор Шевчук, к.т.н., доц. кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; Микола Ворона, головний інженер ТзОВ «ФХ Сервіс»; Марко Губені, інженер з гарантійного обслуговування ТзОВ «Тойота центр Львів "Діамант"»; Лілія Струк, керівник групи менеджерів ТОВ «Соловій-Транс»; Петро Сивулька, менеджер з логістики ТОВ «Намортранс»; Михайло Грубель, д.т.н., професор, начальник кафедри автомобільної техніки Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного; Віктор Гуменюк, начальник транспорту ТзОВ «Торговий дім Бойчак».
Проаналізувавши структуру та зміст освітньо-професійних програм, учасники обговорення поділились власним баченням й пропозиціями щодо їх вдосконалення, висловили зауваження та рекомендації.
Основними рекомендаціями для бакалаврського рівня були: ширше використання системи Electude, зокрема англійською мовою; додати теми, що стосуються військових всюдиходів.
Основними рекомендаціями для магістерського рівня були: ввести теми щодо випробування електричних енергетичних установок автомобілів.
Стейкхолдери та партнери висловили свої пропозиції стосовно подальшої співпраці з випусковою кафедрою, покращення можливостей академічної мобільності учасників освітнього процесу.


26 березня провідний логіст, Manager of International Projects Development Department спільного українсько-канадського підприємства «РОСАН» к.т.н. Р.О. Крупич провів лекцію для студентів-магістрів спеціальності «Автомобільний транспорт» на тему «Логістичні системи та управління на транспорті для міжнародних перевезень».

Компанія займається логістикою мегаоператора Meest як в Україні (4000 відділень), так і в 74 країнах світу. Працює з 1989 року.

Лектор цікаво і з досвідом розповів про сучасну логістику у воєнний час, про теперішні виклики і труднощі, а також про додаткові можливості та закордонну співпрацю.

14 березня 2024 року відбувся захист докторської дисертації доцента кафедри автомобілів і тракторів ЛНУП Дмитра Рубана. Докторська дисертація на тему «Науково-прикладні основи прогностичної оцінки та формування ресурсу кузовів автобусів» за спеціальністю 05.22.02 «Автомобілі та трактори» була виконана на кафедрі автомобілів і тракторів ЛНУП під керівництвом професора Л.В. Крайника.
Робота захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.20. Після жвавого обговорення всі члени ради одноголосно проголосували за присудження Д.П. Рубану наукового ступеня доктора технічних наук.
Вітаємо Дмитра Петровича з цим науковим досягненням!

 


7 березня на кафедрі автомобілів і тракторів для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» була проведена лекція від стейкхолдера на тему «Технічне обслуговування і діагностика автомобіля Renault K». Навчання проводив головний сервісний інженер фірми «ФХ сервіс Volvo Trucks Renault Trucks» Микола Ворона.

7 лютого 2024 року на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт» технічним спеціалістом з колісних тракторів компанії AGCO Ігорем Кандиріним було проведено лекцію на тему «Електричні компоненти тракторів марки Fendt».
Під час лекції студенти мали змогу ознайомитися з: методикою ідентифікації електронних елементів відповідно до DIN 40719; складовими електронних блоків керування та їх основними функціями; вхідними компонентами та їх принципами дії; CAN-лініями та алгоритмом діагностики тракторів.

Нещодавно за ініціативою навчального центру TechTe@ch, який є офіційним представником Electude в Україні (провідної системи віддаленого інтерактивного технічного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування), та за сприяння благодійної організації «Центр освітніх ініціатив» було проведено навчальні курси в рамках проєкту «Тренінговий центр Electude для підготовки фахівців автомобільної сфери під час післявоєнного відновлення України».
Завершальним етапом цих курсів стало проведення конкурсу «E-ВиклаDач», який передбачав оцінення сформованих на платформі Electude навчальних тематичних модулів за тематиками: «Будова та експлуатація автомобіля з використанням віддаленого інтерактивного навчання системи Electude», «Електротехніка та електрообладнання автомобіля в системі Electude», «Діагностування автомобілів та електричний привід в системі Electude». Оцінювались розгалуженість структури, об’єм та кількість розроблених власних модулів.

Уже впродовж чотирьох років завдяки плідній співпраці Львівського національного університету природокористування з компаніями «SoftiCo» та «Інформаційні технології САПР» університет забезпечує студентів найсучаснішими версіями програмного забезпечення SolidWorks.
30 січня 2024 року генеральний директор компанії «Інформаційні технології САПР» Олег Лисенко урочисто вручив в.о. ректора Львівського НУП Василю Лопушняку новий сертифікат ліцензійного користувача програмного забезпечення SolidWorks EDU Edition 2024–2025. Сьогодні університет має змогу використовувати нову версію програми на 2000 робочих місць. Програмний комплекс SolidWorks містить цілу низку модулів та підсистем для тривимірного моделювання, оформлення технічної документації, різних видів інженерного аналізу виробів та конструкцій, що дозволяє університету готувати висококваліфікованих спеціалістів інженерного профілю.

Впродовж 22-30 січня 2024 року на випусковій кафедрі автомобілів і тракторів Львівського НУП згідно зі Стандартом вищої освіти для другого (магістерського) рівня спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» відбувалися захисти кваліфікаційних робіт.
Вони стали завершальним етапом навчання студентів-магістрів. Тематика представлених на захист робіт охоплювала широкий спектр актуальних питань – від нових технологій у сфері електромобілів та альтернативних енергетичних джерел до безпеки на дорозі та оптимізації транспортно-логістичних систем.

Усі кваліфікаційні роботи були виконані вчасно, відповідно до календарного плану. Всі студенти успішно впоралися з написанням і представленням робіт на захист. Оцінюючи доповіді, екзаменаційна комісія відзначила достатню підготовку магістерських робіт, результати яких розв’язують окремі проблеми в галузі автомобільного транспорту та відображають зміни, які в ній відбуваються.Після завершення захистів члени екзаменаційної комісії побажали студентам-магістрам успіху в їхній подальшій професійній та дослідницькій діяльності.

 

4 грудня 2023 року для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 208 «Агроінженерія» спеціалісти ТзОВ «Сервісний центр "Діамант"» (інженер Марко Губені та технічний координатор Володимир Длугош) провели практичне заняття на тему «Сервісне обслуговування автомобілів марки Toyota».
Студенти були ґрунтовно ознайомлені з процедурою приймання автомобіля на СТО та сервісне обслуговування, формою комунікації з клієнтами, порядком ведення нормативної документації тощо. Особливу увагу було звернуто на комп’ютерну діагностику автомобілів, озвучені параметри, на які необхідно звернути першочергову увагу під час її проведення. Для практичної реалізації цього питання було використано автомобіль Toyota C-HR hybrid.
Висловлюємо щиру подяку ТзОВ «Сервісний центр "Діамант"» та запрошуємо його фахівців до проведення наступних занять.

ЛНУП залучає до проведення аудиторних занять на ОПП «Автомобільний транспорт» професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців. Вони діляться своїм практичним досвідом роботи, що забезпечує формування відповідних фахових компетентностей у здобувачів вищої освіти.
На підтвердження цього 28 листопада 2023 р. старшим судовим експертом науково-дослідного інституту судових експертиз при Міністерстві юстиції України Андрієм Шатковським для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» було проведено лекцію на тему «ДТП і механізми їх розслідування» з дисципліни «Автотехнічна експертиза транспортних пригод».

В ході проведення заняття студенти ознайомилися з питаннями, які доводиться вирішувати судовому експерту в практичній діяльності під час розслідування дорожньо-транспортних пригод, і механізмами їх розслідування.

Крім цього, лектор в загальних рисах ознайомив студентів із основними засадами судово-експертної діяльності, які викликали у них велике зацікавлення.

Щиро дякуємо Андрію Шатковському за проведену лекцію та запрошуємо провести наступні заняття.