Лабораторії кафедри 

 

«Монтаж електрообладнання», «Основи електропостачання», «Електропостачання АПК», «Основи електроприводу», «Електричні машини», «Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування», «Електричні апарати», «Основи технічної експлуатації енергообладнання та засобів керування», «Електротехнічні матеріали», «Теоретична та загальна електротехніка», «Електротехніка та електроніка», «Теоретичні основи електротехніки», «Електротехнології в АПК», «Електротехнології та електроосвітлення», «Електропривод виробничих машин та механізмів».

 

 

Лабораторія електроприводу 7м

 

 

«Основи електроприводу та перетворювальної техніки»

Лабораторна робота №1: Особливості побудови релейно-контакторних схем електроприводу

Лабораторна робота №2: Автоматичний пуск двигуна постійного струму паралельного збудження у функції часу, ЕРС та струму

Лабораторна робота №3: Гальмування двигунів постійного струму у функції часу, ЕРС

Лабораторна робота №4: Дослідження механічних характеристик двигуна постійного струму паралельного збудження

Лабораторна робота №5: Пуск у функції часу і гальмування електродвигуна постійного струму з незалежним збудженням

Лабораторна робота №6: Найпростіші схеми керування асинхронним двигуном

Лабораторна робота №7: Дослідження робочих і механічних характеристик трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

Лабораторна робота №8: Схеми керування трифазним асинхронним електродвигуном з короткозамкненим ротором з обмеженням пускового струму і моменту активними опорами та перемиканням обмотки статора із «зірки» на «трикутник» при пуску

Лабораторна робота №9: Принципові електричні схеми керування пуском асинхронних двигунів з фазним ротором

Лабораторна робота №10: Принципові електричні схеми керування багатошвидкісними електродвигунами

Лабораторна робота №11: Енергетика перехідних процесів двошвидкісного асинхронного двигуна

Лабораторна робота №12: Схеми пуску, динамічного гальмування та автоматичного гальмування противмиканням трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором

Лабораторна робота №13: Дослідження роботи електроприводу з електромашинним підсилювачем поперечного поля

Лабораторна робота №14: Дослідження електроприводу постійного струму з магнітним  підсилювачем

Лабораторна робота №15: Вивчення будови та правил монтажу частотного перетворювача ABB ACS 150. Мануальне (ручне) керування асинхронним електродвигуном за допомогою частотного перетворювача ABB ACS 150

Лабораторна робота №16: Релейний захист асинхронних двигунів від ненормальних режимів роботи

Лабораторна робота №17: Захист асинхронних двигунів від ненормальних режимів роботи за допомогою універсального блоку захисту електродвигунів УБЗ-301

«Електричні машини та апарати»

Лабораторна робота № 1: Вивчення конструкції та принципу дії електричних машин постійного струму

Лабораторна робота № 2: Дослідження експлуатаційних характеристик генератора постійного струму незалежного збудження

Лабораторна робота № 5: Вивчення конструкції трансформаторів

Лабораторна робота № 6: Дослідження робочих характеристик однофазного трансформатора

Лабораторна робота № 1: Вивчення конструкції асинхронних електричних машин

Лабораторна робота № 2: Дослідження з’єднань обмоток асинхронних двигунів

Лабораторна робота № 3: Дослідження трифазного асинхронного двигуна під час живлення його від однофазної електричної мережі

Лабораторна робота № 4: Частотне регулювання швидкості трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором

Лабораторія електроосвітлення, електроприводу виробничих машин та механізмів 56м

Лабораторна робота №1: Дослідження характеристик звичайних ламп розжарювання

Лабораторна робота №2: Дослідження роботи лінійної люмінесцентної лампи

Лабораторна робота №3: Дослідження характеристик компактних люмінесцентних ламп

Лабораторна робота №4: Дослідження дугових ртутних люмінесцентних ламп

Лабораторна робота №5: Дослідження характеристик галогенних ламп розжарювання

Лабораторна робота №6: Дослідження характеристик натрієвих газорозрядних ламп

Лабораторна робота №7: Дослідження характеристик світлодіодних ламп

Лабораторна робота №8: Дослідження меридіанної кривої сили світла

Лабораторна робота №9: Вивчення світильників, що використовуються в освітлювальних установках

Лабораторна робота №10: Дослідження характеристики світильника 60WEcostrumSL-1052

Лабораторна робота №11: Дослідження характеристик давача руху

Лабораторна робота №12: Дослідження характеристик давача сутінкового

Лабораторна робота №13: Дослідження інфрачервоного нагрівача

Лабораторна робота №14: Дослідження трубчастого електронагрівника

Лабораторна робота №15: Дослідження індукційного нагрівача

«Електропривод виробничих машин і механізмів»

Лабораторна робота №1: Дослідження контактно-релейних систем керування електроприводом водонасосних установок

Лабораторна робота №2: Дослідження систем керування електроприводом водонасосних установок на мікроконтролерах та частотних перетворювачах

Лабораторна робота №3: Дослідження електропривода та принципів автоматизації вентиляційних установок

Лабораторна робота №4: Дослідження електропривода та принципів автоматизації кормоприготувальних машин

Лабораторна робота №5: Дослідження електропривода та принципів автоматизації роздавачів кормів

Лабораторна робота №7: Дослідження електропривода та принципів автоматизації кранових механізмів

Лабораторна робота №8: Дослідження електропривода та принципів автоматизації деревообробних верстатів та лісопильних рам

Лабораторна робота №9: Дослідження електропривода та принципів автоматизації токарно-гвинторізного верстата 16К20

Лабораторія експлуатації електрообладнання 1м

 «Технічна експлуатація та монтаж енергообладнання»

 

Лабораторна робота №1: Вивчення пристрою захисного відключення (ПЗВ)

Лабораторна робота №2: Вимірювання опору ізоляції кабелів, роз'ємів, обмоток електричних машин та трансформаторів, інших пристроїв

Лабораторна робота №3: Дослідження технічних характеристик автоматичних вимикачів

Лабораторна робота №4: Випробування асинхронного двигуна з фазним ротором після ремонту

Лабораторна робота №5: Дослідне визначення номінальних даних асинхронного двигуна і трансформатора

Лабораторна робота №6: Дослідження технічних характеристик вимірювальних трансформаторів струму

Лабораторна робота №7: Дослідження технічних характеристик трансформаторів напруги

Лабораторна робота №8: Дослідження залежності перехідного опору від контактного натискання і матеріалу контакту

Лабораторна робота №9: Вимірювання опору розтікання струму заземлювального пристрою

 «Електротехнічні матеріали»

Лабораторна робота №1: Світлова мікроскопія. Принцип дії та будова металографічного світлового мікроскопа

Лабораторна робота №2: Макроскопічний аналіз найпоширеніших дефектів макроструктури металів і сплавів

Лабораторна робота №3: Мікроскопічний аналіз металів і сплавів на металографічному світловому мікроскопі

Лабораторна робота №4: Структура, властивості й застосування вуглецевих сталей

Лабораторна робота №5: Структура, властивості й застосування чавунів

Лабораторна робота №6: Структура, властивості та застосування сплавів кольорових металів

Лабораторна робота №7: Структура, властивості й застосування легованих сталей

Лабораторна робота №8: Визначення питомого опору провідникових матеріалів за допомогою моста постійного струму та встановлення типу матеріалу