На кафедрі експлуатації та технічного сервісу машин ім. проф. О.Д. Семковича функціонує 17 навчальних лабораторій, а саме:
1. Лабораторія технічного обслуговування машин (навчальний центр "СLAAS АКАДЕМІЯ"), №1П
2. Лабораторія грунтообробних та посівних машинин, №2П, ангар
3. Лабораторія «Зернозбиральні комбайни і машини для післяжнивного обробітку зерна», №5П
4. Лабораторія діагностики технічного стану агрегатів і систем машин, №6П
5. Лабораторія відновлення деталей дуговим наплавлюванням, №8П
6. Лабораторія ремонту деталей і вузлів автотракторних двигунів, №9П
7. Лабораторія ресурсних випробувань і надійності машин, №10П
8. Лабораторія відновлення ресурсних деталей автотракторних двигунів, №13П
9. Лабораторія комп’ютерного моделювання в агроінженерії, №24П
10. Лабораторія ремонту і надійності електрообладнання енергетичних машин, №34П
11. Лабораторія проектування технологічних процесів в рослинництві, №36П
12. Лабораторія «Теорія розрахунку сільськогосподарських машин ім. Героя України Олексія Івановича Порошенка», №38П
13. Лабораторія ремонту вузлів паливної апаратури, системи мащення автотракторних двигунів і агрегатів гідравлічних машин, №41П
14. Лабораторія «Точне землеробство», №30П
15. Навчально-науково-дослідна лабораторія, ангар
16. Лабораторія машин та обладнання первинної обробки, зберігання та переробки с.-г. Продукції
17. Лабораторія «Доїння та кормоприготувальних машин», №14М, 25М
В основному, вище зазначені, навчальні лабораторії використовуються для виконання лабораторних та практичних занять, які дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння в області експлуатації та ремонту тракторів, автомобілів та сільськогосподарської техніки.
У лабораторії «Технічного обслуговування машин» розміщено:
• Трактор СLAAS Axion 850;
• Трактор John Deere
• Трактор NewHolland 8970
• Пересувна майстерня МПР – 9924 ГОСНИТИ;
• Установка АТО – 9994 ГОСНИТИ;
• Автомобіль Луаз-969
• Пристрій для випробування водяних помп дизельних двигунів внутрішнього згорання;
• Обладнання для визначення потужності двигуна.
В лабораторії проводяться занняття з таких дисциплін:
1. Технічний сервіс с.г. техніки (напрям підготовки 208 Агроінженерія ОС «Бакалавр).
2. Технічна експлуатація автомобілів (напрям підготовки 274 «Автомобільний транспорт» ОС «Бакалавр).
Лабораторія «Діагностики технічного стану агрегатів і систем машин» вміщує 5 робочих робочих місць, оснащених двигуном Д-37Е; двигуном ЗМЗ – 53; мотор-тестером КИ-4897 – ГОСНИТИ; двигуном Д – 50;установки ОЗ – 9902А ГОСНИТИ; компресорно-вакуумною установкою ОР – 13907 – ГОСНИТИ та обладнанням.
Лабораторію «Відновлення деталей дуговим наплавлюванням» обладнано:
• Установка ON 1-02 для наплавки нерівномірно спрацьованих деталей;
• Пристрій УНОК – 2М для наплавлення деталей шаром змінної товщини – власного виготовлення;
• Компресор УК-1;
• Пульт керування і механізм подачі зварювального дроту установки ПДГ-508;
• Інструментальний візок;
Кількість робочих місць в лабораторії – 4
Кількість лабораторних робіт, які охоплюють основну тематику – 5
На основі цього обладнання розроблено лабораторні роботи, які дозволяють студентам закріпити отримані ними теоретичні знання на практиці із таких дисциплін: надійність та ремонт машин; технологічні основи виробництва та ремонту машин.
У лабораторії «Ремонту деталей і вузлів автотракторних двигунів» проводяться лабораторні роботи із наступних дисциплін: «Надійність та ремонт машин», «Технологічні основи виробництва та ремонту автомобілів».
Під час виконання лабораторних робіт та у позаурочний час студенти набувають знання та вміння щодо:
• дефектування головок блоків циліндрів автотракторних двигунів;
• дефектування та ремонту шатунів;
• дефектування та шліфування клапанів;
• дефектування розподільчих валів;
Лабораторія «Ресурсних випробувань і надійності машин» забезпечує проведення досліджень та лабораторних занять із таких дисциплін:
• Надійність машин та систем;
• Надійність та ремонт машин;
• Технологічні основи виробництва та ремонту автомобілів.
В лабораторії студентам доступно 4 робочих місць, оснащених обладнанням виготовленим працівниками кафедри (стенд ресурсних випробування гайкових ключів (штангенциркуль 0-125 з глибиноміром, калібр для визначення розміру кільцевих ключів, калібр для визначення ширини зіву, пристрій для визначення кута вільного ходу ключів, комплект обладнання дослідження функціональних властивостей гайкових ключів; торсіон з тензодатчиками, підсилювач,блок ЦАП і ПК, комплект ключів різних виробників)), приладом УПОИ-6 (комплект накладок до приладу, гільзи, поршневі кільця і пальці) Інструменти (штангенциркуль ШЦ-0250 кл.0,05 ГОСТ 166-80, машиною СМЦ-2, взірцями,електронною вагою ВЛА-200, зразками для випробовування, деталями тракторів та автомобілів і с.-г. машин, які втратили працездатність внаслідок тертя), машиною УКИ-10М.
Лабораторія «Відновлення ресурсних деталей автотракторних двигунів» забезпечує 10 робочих місць та 14 лабораторних робіт, які охоплюють основну тематику. Лабораторія оснащена відповідними контрольно-вимірювальними приладами, що забезпечують вірогідні результати перевірки стану об’єктів, пристроями для виявлення прихованих дефектів, визначення і усунення незбалансованості деталей, обладнанням, що складається з хонінгувального та круглошліфувального верстатів для проведення технологічних операцій відновлення поверхонь основних деталей двигуна. Перелік обладнання подано нижче:
- Верстат для шліфування колін валів ЗА-423
- Полірувальний пристрій ОПР-1334
- Кран-балка-0,5 т
- Електротельфер тип М 8092МД
- Балансувальна машина БМ-УЧ
- Прилад КИ-3340
- Верстат 2А78- розточний
- Плита повірочна
- Дефектоскопи: індукційний, ультразвуковий,електромагнітний
- Верстат 3Г-833- хонінгувальний
- Стенд універсальний УБС-1 для статичного балансування обертовихдеталей
- Плита вивірочна
- Осцилограф С-1-19Б
- Випрямляч асиметричного струму
- Гідравлічний прес 10К 2153М
- Динамометри ДОСМ-3-3, ДПУ-2-2
- Пристосування для перевірки (дефектування) підшипників кочення
- Набір мірного інструменту
- Шафа сушильна СМОЛ.
Фахівець з автомобільного транспорту зобов’язаний володіти системними знаннями з конструкції автомобіля, функціювання його систем і агрегатів і, що не менш важливо, технологією відновлення окремих деталей та вузлів.

Для кращого засвоєння теоретичних знань з базових дисциплін фаху передбачено комплекс лабораторних робіт, який охоплює специфіку дефектування об’єктів ремонту, розроблення маршрутів відновлення, розрахунок раціональних режимів технологічних процесів, практичної реалізації їх та перевірку якості відновлених поверхонь.
У лабораторії «Комп’ютерного моделювання в агроінженерії» проводяться лабораторні та практичні роботи із наступних дисциплін: «Системи автоматизованого проектування», «Експлуатація машин в рослинництві», «Моделюванння та оптимізація виробничих систем», «Теорія і технологія наукових досліджень», «Оцінка техніки та технологій».

Під час виконання лабораторних робіт та у позаурочний час студенти набувають знання та вміння щодо:
• здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології;
• здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел;
• здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати обґрунтовані рішення
• здатність працювати як індивідуально, так і в команді;
• здатність мислити креативно і системно;
• здатність підвищувати свій професійний рівень, самостійно навчатися та оволодівати сучасними знаннями;
• здатність нести відповідальність за прийняті рішення і якість виконуваної роботи.
• здатність використовувати базові знання про технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила експлуатації сільськогосподарської техніки, машин технологічних ліній і комплексів з виробництва с.-г. продукції для вирішення інженерних завдань аграрного виробництва;
• здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові і технічні методи, а також володіння навичками роботи з прикладним комп'ютерними програмами для вирішення задач спеціальності;
• здатність до конструювання машин на основі графічних моделей просторових форм та інструментів автоматизованого проектування;
• здатність застосовувати відповідні методи математичного моделювання та обчислення, а також навики роботи з прикладним і спеціалізованими комп'ютерними програмами для вирішення задач спеціальності.

Лабораторія «Ремонту і надійності електрообладнання енергетичних машин». Лабораторія оснащена:
1. Стенд УКС-6
2. Стенд Е-211
3. Випрямляч ВСА-5 – 2 шт.
4. Тахометр ТЧ-10
5. Прилад Е-236
6. Прилад для перевірки трансформаторної оливи та електропробивну здатність (власного виготовлення)
7. Прилад для визначення прозорості завислого вуглецю в трансформаторній оливі (власного виготовлення)
8. Пристрій для заміни підшипників ковзання у стартері (власного виготовлення)
9. Пристрій для очищення свічок запалювання (власного виготовлення)
10. Пристрій для фіксації шківів пасових передач під час відкручування гайки кріплення (власного виготовлення).
Основною метою лабораторних робіт є закріплення і поглиблення знань з конструкції, принципу дії, основних характеристик і методів перевірки технічного стану елементів електронного та електричного обладнання тракторів та автомобілів. У ході виконання робіт студенти отримують практичні навики з перевіряння технічного стану електричного та електронного обладнання автомобілів, знайомляться з обладнанням і навчаються користуватися приладами для дослідження його характеристик.
Лабораторія «Ремонту вузлів паливної апаратури, системи мащення автотракторних двигунів і агрегатів гідравлічних машин»
Перелік дисциплін заняття з яких проводяться в лабораторії:
1. Ремонт машин (напрям підготовки 208 Агроінженерія ОС «Бакалавр).
2. Технічний сервіс с.г. техніки (напрям підготовки 208Агроінженерія ОС «Бакалавр).
3. Технічна експлуатація автомобілів (напрям підготовки 274 «Автомобільний транспорт» ОС «Бакалавр).
4. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів (напрям підготовки 274 «Автомобільний транспорт» ОС «Бакалавр).

В навчальній лабораторії №41 студенти вивчають методи визначення та відновлення технічного стану вузлів паливної апаратури, системи мащення автотракторних двигунів і агрегатів гідравлічних систем

У лабораторії «Проектування та аналізу технологічних процесів і систем АПВ» проводяться лабораторні та практичні роботи із наступних дисциплін: «Експлуатація машин в рослинництві», ««Моделюванння та оптимізація виробничих систем», «Теорія і технологія наукових досліджень», «Оцінка техніки та технологій».
Під час виконання лабораторних робіт та у позаурочний час студенти набувають знання та вміння щодо:
• здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати обґрунтовані рішення
• здатність працювати як індивідуально, так і в команді;
• здатність мислити креативно і системно;
• здатність нести відповідальність за прийняті рішення і якість виконуваної роботи.
• здатність застосовувати базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення агроінженерних систем;
• здатність використовувати базові знання про технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і правила експлуатації сільськогосподарської техніки, машин технологічних ліній і комплексів з виробництва с.-г. продукції для вирішення інженерних завдань аграрного виробництва;
• здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження, ремонту, та проектування агроінженерних систем та їх складових.

Лабораторія «Грунтообробні та посівні машини»
Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних занять з вивчення конструкцій, підготовки до роботи та регулювання сільськогосподарських машин. Лабораторія обладнана діючими моделями ґрунтообробно-посівних машин, зокрема оборотним плугом, зерновими, овочевими, буряковими і кукурудзяними сівалками та картоплесаджалкою, лабораторними установками, стендами з різноманітними робочими органами вітчизняної та зарубіжної с.-г. техніки.
В цій же лабораторії студенти мають змогу вивчати конструкції бурякозбиральної техніки, машин для хімічного захисту рослин від шкідників і хвороб, отримують навички налаштування їх робочих органів на відповідні режими роботи, адже основний акцент у підготовці висококваліфікованих фахівців з агроінженерії робиться саме на практичну складову. Частина техніки використовується на дослідних полях під час польових робіт, а потім повертається назад. Останніми роками в лабораторії практикується проведення семінарів спільно з представниками фірми «lemken», машини і окремі робочі органи ґрунтообробної техніки якої надано кафедрі для навчальних цілей.
Завдяки співпраці з провідними вітчизняними і зарубіжними фірмами й компаніями проводиться оновлення матеріально-технічної бази, зокрема створено лабораторію ґрунтообробно-посівних машин спільно з компанією «Елворті» (Україна). В навчальному процесі використовуються також посівні секції «MaterMacc» (Італія).

Лабораторні стенди компаній «Елворті» (Україна) та «MaterMacc» (Італія)

Також навчання та робота гуртка «Посівні та ґрунтообробні машини Horsch» проводиться у лабораторії «Комп’ютерно-інтегровані технології Horsch», де розміщенні автоматизований посівний агрегат Pronto та пневматична сівалка точного висіву Maestro.

Лабораторія «Зернозбиральні комбайни і машини для післяжнивного обробітку зерна»
Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних занять з вивчення конструкцій, підготовки до роботи та регулювання зернозбиральних комбайнів і машин для післяжнивного обробітку зерна. Лабораторія обладнана діючою моделлю зернозбирального комбайна, стендами з його електро- і гідробладнанням.
В цій же лабораторії розміщено набір простих, складних і спеціальних машин для післяжнивного обробітку зернових культур, льону-довгунця, ріпаку, насінників трав, кожна з яких під’єднана до джерела живлення, що дозволяє проводити всі необхідні регулювання та демонстрацію роботи. Крім лабораторних робіт, на вказаних машинах проводять свої дослідження магістранти та аспіранти кафедри.

Лабораторія «Теорія розрахунку сільськогосподарських машин ім. Героя України Олексія Івановича Порошенка»
Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних занять з дисциплін «Сільськогосподарські машини» (розрахунковий курс), «Механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів», «Системи точного землеробства», а також курсового та дипломного проєктування.
Навчаючись в лабораторії, студенти закріплюють теоретичні знання та набувають практичних навичок розрахунку режимів роботи молотильного барабана зернозбирального комбайна, його різального апарату і соломотряса, обґрунтовують параметри робочих органів ґрунтообробної техніки, машин для внесення добрив та сівби.
За допомогою лабораторного обладнання студенти мають змогу дослідити механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів, статичний і динамічний коефіцієнти тертя, встановити умови руйнування насіння зернових культур, визначити твердість ґрунту тощо.
В лабораторії створено умови для функціонування студентського наукового гуртка, учасники якого неодноразово ставали переможцями і призерами студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт.
Крім цього, лабораторія містить сучасне обладнання для проведення мультимедійних лекцій, виконання курсових та випускних кваліфікаційних робіт.

Лабораторія «Точне землеробство»
На заняттях з дисциплін «Основи точного землеробства» та «Системи точного землеробства» студенти опановують засади організації використання машинних агрегатів для контрольованого внесення технологічних матеріалів у сучасних технологіях виробництва сільськогосподарської продукції на основі супутникової навігації, засвоюють процедуру місцевизначення агрегатів на полі за допомогою системи GPS, здійснюють моніторинг врожайності с.-г. культур, вивчають методи здійснення вибірки проб ґрунту, опановують систему паралельного водіння trimble EZ250.
Окремі заняття з вивчення конструкцій і налаштування машин до роботи проводяться на філіях кафедри.

Навчально-науково-дослідна лабораторія
Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних занять з вивчення конструкцій, підготовки до роботи та регулювання сучасних сільськогосподарських машин і знарядь, здійснення науково-пошукових робіт та експериментальних досліджень параметрів і режимів роботи розроблених та удосконалених робочих органів с.-г. машин, моделювання реального процесу обробітку ґрунту під час лабораторних досліджень і тягових випробувань ґрунтообробних знарядь в динамічних умовах у ґрунтовому каналі, змонтованому безпосередньо у лабораторії.
В лабораторії розміщені робочі зернозбиральні комбайни FARMER-220, SAMPO-500, КЗС-11 Дніпро-350, що використовуються в навчальних цілях для практичної підготовки студентів та проведення робіт на полях навчального-дослідного центру університету. Студенти мають змогу набути практичних навичок з їх обслуговування і налаштування для роботи в полі, безпосереднього керування під час збирання зернових культур, встановлення на зберігання.

Лабораторія машин та обладнання первинної обробки, зберігання та переробки с.-г. продукції
В лабораторії розміщено обладнання для вивчення:
- Машин і обладнання для приймання, первинної обробки та переробки рослинної сировини (електростатичний сепаратор зерна СЗЕ-1,5, норія ТН-2, деташер А1-БДГ-1,5, ентолейтор ЕЗ-1, дробарка зерна молоткова ДКУ-3, зерноподрібнювач ЗЗМ-3, установка Р6-ДУ-20, верстат вальцьовий А1-БЗН, верстат лущильний СВУ-2, просіювач борошна ВП-2, машина тістомісильна ТММ-1, транспортер ковшовий, машина для закупорювання скляної тари, крупоцех з переробки гречки);
- Обладнання для оцінки показників якості зерна (сушильна шафа, аналітична вага, вологомір);
- Машин і обладнання для приймання, первинної обробки та переробки тваринної сировини (холодильна камера стаціонарна, стіл для обвалювання і жилування м'яса ТС-4, вовчок-дробарка В2-ФДБ, м'ясорубка МИМ-300, шпикорізка ШП-5, фаршозмішувач Л5-ФМУ, наповнювач ковбасних оболонок ФШ2-ЛМ, котел варильний КЕ-160, камера коптильна тупикова ККТ-0,7, камера коптильна роторна РКК-0,3, комплект приладів для оцінки якості молока, масловиготовлювач Р3-ОБЕ).

Для вивчення технологічних та конструктивних особливостей приймання, очищення, сортування, підготовки до лущення та лущення гречки розміщений крупоцех з приймання, первинної обробки та переробки гречки
Для вивчення будови, принципу роботи й конструктивних особливостей вальцьових верстатів наявний верстат вальцьовий А1-БЗН
Вивчення будови, принципу роботи й конструктивних особливостей установки для виробництва морозива проводиться на відповідній установці
Вивчення будови, принципу роботи й конструктивних особливостей аспіраційної колонки для очищення зерна від легких домішок

Лабораторія «Доїння та кормоприготувальних машин»
Лабораторія призначена для проведення лабораторно-практичних занять з дисциплін «Машини, обладнання та їх використання в тваринництві», «Автоматизація виробництва продукції тваринництва», «Проєктування технологічних процесів у тваринництві», Моделювання процесів і обладнання для тваринництва», «Теорія розрахунку і проєктування обладнання для тваринництва».
В лабораторії студенти закріплюють теоретичний матеріал та вивчають будову і роботу машин для приготування, роздавання кормів, сучасних доїльних установок та доїльних апаратів, обладнання для первинної обробки молока. Експериментально досліджують фізико-механічні властивості кормів, процес різання лезом, подрібнення зерна молотковою дробаркою та його енергетичні показники. Проводять експериментальні дослідження доїльних установок та апаратів, обладнання для первинної обробки молока.
На експериментально-діагностичному комплексі студенти здійснюють діагностику доїльних установок та апаратів, лічильників молока, досліджують роботу вакуумної системи. Проводять проєктування механізованих потоково-технологічних ліній основних виробничих процесів в тваринництві, розглядають питання організації інженерно-технічної служби галузі тваринництва, технічного обслуговування, основних методів проєктування ПТЛ, техніко-економічної оцінки функціонування ПТЛ.
Під час проведення лабораторно-практичних занять розглядаються питання основ автоматизації галузі тваринництва, структури автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП), розробки схем автоматизації та вибору технічних засобів і методики налагодження автоматичних систем на заданий режим роботи, принципів автоматизації технологічних процесів в тваринництві і птахівництві, проєктування автоматизованих систем управління процесами.
Розглядаються методологічні принципи моделювання технологічного процесу виробництва того чи іншого виду продукції тваринництва, типи та етапи моделювання, їх суть і методичні підходи до моделювання технологічних процесів у тваринництві, прийоми математичної формалізації умов економічних та технологічних процесів у тваринництві.