Освітня програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Термін навчання за освітнім ступенем «Бакалавр»: на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на основі ОС «Молодший спеціаліст»); на заочній формі навчання – 4 роки 8 місяців (на основі середньої освіти), 2 роки 6 місяців (на основі ОС «Молодший спеціаліст»).

Мета освітньої програми – забезпечення умов формування й розвитку в майбутнього фахівця програмних компетентностей, які дають змогу динамічно поєднувати набуті знання, уміння та професійні й комунікативні навички, необхідні для практичного вирішення проблемних ситуацій та складних спеціалізованих завдань інженерного характеру в галузі електрифікації об’єктів агропромислового виробництва, пов’язаних із функціонуванням інноваційних технологій виробництва, первинної обробки та зберігання  сільськогосподарської продукції.

Основним напрямком освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є забезпечення умов формування й розвитку у бакалаврів програмних компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшої професійної та професійно-наукової діяльності в галузі 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

В процесі навчання вивчаються:

 • Відновлювані джерела енергії;
 • Засоби та обладнання відновлюваної енергетики;
 • Проєктування та обслуговування систем відновлюваної енергетики;
 • Технології використання відновних джерел енергії;
 • Енергозбереження;
 • Енергоресурсоощадність;
 • Гідравліка та гідро-, пневмопривод;
 • Енергетична безпека;
 • Відновлювані джерела енергії з основами проєктування;
 • Теплотехніка;
 • Теплоенергетичне та холодильне обладнання;
 • Інженерне обладнання будівель: теплогазопостачання і вентиляція;
 • Проєктування систем енергопостачання;
 • Системи електро-, тепло-, газо-, водопостачання;
 • Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології;
 • Технічна механіка рідин і газів;
 • Проєктування та використання гідропневмоприводів. 

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

 • засоби силової електроніки для традиційної та відновлюваної енергетики;
 • електроприводи мобільних і стаціонарних машин;
 • сучасне обладнання  провідних енергетичних  компаній (АВВ, Schneider  Electric, Moeller, Siemens, Lenze, Viessmann, Ochsner);
 • прикладні програмні засоби моделювання (MATLAB/Simulink, MathCAD) та автоматизованого проєктування (КОМПАС-3D, AutoCAD, KAN);
 • системи автоматики на базі апаратно-програмних середовищ LabVIEW та Arduino;
 • інтегровані середовища розробки (Atmel Studio, CodeVision AVR) та допоміжні програмні засоби для автоматизованого проєктування мікропроцесорних систем (Proteus Design, FlowCode, Sprint-Layout);
 • проєктувати, обслуговувати, ремонтувати та налагоджувати  системи електрообладнання;
 • впроваджувати сучасні енергоефективні технології систем «Розумного будинку»;
 • створювати системи комп’ютерного керування технологічними процесами;
 • виробництво, ремонт, обслуговування та налагодження обладнання традиційної та відновлюваної енергетики.

Фахівці з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки зможуть працювати на посадах:

 • інженера з технічного та енергетичного аудиту;
 • інженера виробничо-маркетингової служби;
 • інженера з випробування та діагностики електрообладнання;
 • майстра виробничої дільниці РЕМ;
 • головного енергетика, інженера-енергетика підприємства;
 • інженера з організації монтажу, експлуатації та ремонтування обладнання електроенергетики, традиційної та відновлюваної енергетики;
 • керівника проєктів електроенергетики, традиційної та відновлюваної енергетики;
 • інженера-проєктувальника засобів електроенергетики, традиційної та  відновлюваної  енергетики;

експерта-консультанта з питань електроенергетики, традиційної та відновлюваної енергетики. 

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 • Інженер-дослідник із енергетики сільського господарства;
 • Диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми;
 • Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства;
 • Інженер з релейного захисту і автоматики;
 • Інженер з технічного аудиту;
 • Інженер служби підстанцій;
 • Інженер служби розподільчих мереж.

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Сертифікати ЗНО

(бюджет або контракт)

Сертифікати ЗНО

(лише контракт)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або біологія

 Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті створено консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).

Для вступу на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» абітурієнтові необхідно подати такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі;

2. Сертифікати ЗНО з предметів, вказаних в умовах вступу;

3. Свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього;

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID картки з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку);

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Термін навчання на стаціонарі становить 4 роки, а на заочній формі – 4 роки 7 місяців.

Умови вступу для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

Для вступу на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (денна та заочна форми навчання) вступники особисто подають в приймальну комісію наступні документи:

1. Заяву про участь у конкурсному відборі;

2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (сертифікати ЗНО);

3. Диплом молодшого спеціаліста з додатком;

Увага! В конкурсі на бюджетні місця за спеціальністю Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка можуть брати участь особи, які отримали ОКР «Молодший спеціаліст» у галузі знань 14 «Енергетична інженерія».

4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID картки з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку);

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних).

Для вступу на навчання абітурієнти складають фахове вступне випробування (5 письмових екзаменаційних питань зі спеціальності). Абітурієнти, які успішно пройшли вступні випробування, зараховуються на навчання зі скороченим терміном – 2 роки. Термін навчання на заочній формі становить 2 роки 2 місяці.