Кафедра фізики та інженерної механіки проводить наукові дослідження на тему «Дослідження фізичних властивостей об’єктів біологічного та неорганічного походження».

Роботи на зазначену тему включають у себе такі основні розділи:

- Проблеми радіаційного матеріалознавства;

- Дослідження трибологічної та трибокорозійної поведінки металів, механізмів та кінетики їх механічного та корозивно-механічного пошкодження в агресивних середовищах;

- Дослідження закономірностей багатопроменевої інтерференції плівкових діелектричних структур та розробка неруйнівних методів визначення їх оптичних параметрів, проєктування вузькосмугових оптичних фільтрів;

- Розрахунок механічних напружень неоднорідних конструкцій;

- Реставрація технічної історичної спадщини вежового годинникарства і дзвонарства України.

 

Основні наукові розробки:

Пристрій для визначення трибоелектрохімічних характеристик металів в умовах корозійного впливу електролітів: патент на корисну модель №32128 Україна: заявка № u2007 12589 від 13.11.2007. 

Спосіб нанесення захисного покриття: патент №30372А Україна: МКВ 6С23С10/00. №98031245; заявл. 11.03.98; опубл.15.11.2000, Бюл. № 6 – ІІ. 3 с.

Спосіб виготовлення оптичного фільтра із вузькою смугою пропускання: патент на корисну модель №46322 Україна: G02B1/00. № u200908649; заявл. 17.08.2009; опубл. 10.12.2009, Бюл. №23 

Спосіб визначення показника загасання світла в плівці плоскопаралельної одноплівкової структури: патент на корисну модель №26018 Україна: G01N21/00. №  u200705526; заявл. 21.05.2007; опубл. 27.08.2007, Бюл. № 13. 

Спосіб визначення кута Брюстера для верхньої межі поділу багатошарової  плоскопаралельної структури: патент на корисну модель №24663 Україна: G01N21/00. № u200701914; заявл. 23.02.2007; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10. 

Спосіб визначення показників заломлення і товщин шарів прозорої плоскопаралельної структури з довільним числом шарів: патент на корисну модель №54392 Україна: G01N 21/00. № u201004517; заявл. 19.04.2010; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21.

Апаратно-програмний комплекс для зондування атмосфери. Вчені Львівського державного аграрного університету виробництву – Вип.  7. Львів: ЛДАУ, 2007. С. 55-56.

Програмно-апаратні засоби дистанційного зондування атмосфери. Інженерія агропромислового виробництва. Вчені факультету механіки та енергетики  виробництву –  Вип.  2, Львів: ЛНАУ, 2008. С. 97-98.

Система автоматизації карильйонів. Вчені ЛНАУ виробництву – Вип. 10. Львів: ЛНАУ, 2010. С. 95.

Системи автоматизації бою дзвонів та курантів. Вчені Львівського державного аграрного університету – виробництву. Каталог інноваційних розробок – Вип. 11. Львів: ЛНАУ,  2011.  С. 41.  

Розробка жакмарів з автоматичним керуванням. Вчені Львівського державного аграрного університету виробництву. Каталог іноваційних розробок – Вип. 13. Львів: ЛНАУ, 2013. С. 47.

Атмосферні циркуляції в карпатському регіоні за даними наземних метео- та аерологічних спостережень. Інформаційний бюлетень науково-освітнього консорціуму ГеоГеліоАстрофізика. – Львів, 2017. – №1. С. 30-32. 

Студентська наукова робота 

Переможці всеукраїнських конкурсів:

- Вікторія Качуровська – переможниця конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA» 2018 і 2019 рр. (https://zavtra.in.ua/wp-content/uploads/2019/05/3tour.pdf); посіла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у номінації «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (http://artedu.uz.ua/2098-vseukrayinskiy-konkurs-studentskih-naukovih-robt-v-galuz-dizayn-obrazotvorche-mistectvo-dekorativne-mistectvo-restavracya.html).

- Роман Кирик – зайняв ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Теоретична механіка» (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2016 р.).

- Іван Грач – зайняв ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Математика та статистика» (спеціалізація «Механіка») (Львівський національний університет ім. І. Франка, 2019 р.).

- Роман Ляхович – зайняв І місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Теоретична механіка» (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2019 р.).