Характеристика спеціальності:

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство».

Спеціальність: 208 «Агроінженерія».

Кваліфікація: Бакалавр з агроінженерії.

Тривалість навчання:

- 3 роки 10 міс. – на базі повної загальної середньої освіти;

- 2 роки 10 міс. – на базі ОКР «Молодший спеціаліст» та ОПС «Фаховий молодший бакалавр».

Освітні напрямки

Програми:

- механізація сільського господарства;

- технічний сервіс техніки АПК;

- мехатронні системи в техніці АПК.

Інструментальні засоби й технології:

- лабораторії тракторів і сільськогосподарських машин, облаштовані технікою провідних світових виробників: Claas, Lemken, Amazone, Horsch, John Deere, New Holland, Caterpillar, Fendt, Deutz, Kuhn та ін.;

- лабораторія з механізації та автоматизації тваринництва;

- лабораторія комп’ютерного моделювання процесів і систем у середовищі AnyLogic, Arena;

- програмне забезпечення та діагностичні сканери Autocom CDP, VAS, OP-COM, Renault CAN-Clip, VAG-COM для комп’ютерної діагностики тракторів і автомобілів;

- апаратні обчислювальні платформи на базі LabVIEW, Arduino;

- системи комп’ютерної математики MATLAB, MathCAD і статистики STATISTICA;

- прикладні програми для проєктування систем та засобів виробництва сільськогосподарської продукції SolidWorks, Siemens NX, AutoCAD, Autodesk Inventor, Solid Edge.

Серед інших дисциплін наші студенти вивчають, зокрема, такі спеціальні дисципліни:

 • сільськогосподарські машини;
 • трактори і автомобілі;
 • гідравліка та гідро-, пневмопривод;
 • технічний сервіс в АПК;
 • обладнання технічного сервісу;
 • ремонт машин та обладнання;
 • експлуатація машин в рослинництві;
 • основи мехатроніки;
 • навігаційні системи с.-г. техніки;
 • матеріалознавство і ТКМ;
 • теплотехніка;
 • САПР;
 • основи конструювання машин;
 • основи точного землеробства;
 • механіко-технологічні властивості с.-г. матеріалів;
 • ПММ та інші експлуатаційні матеріали;
 • комп’ютерні технології з основами програмування;
 • автоматика і автоматизація виробництва;
 • механізовані технології виробництва продукції рослинництва;
 • машини, обладнання та їх використання в тваринництві;
 • технології та обладнання переробних виробництв;
 • електротехніка, електропривод та електрообладнання.

 

Фахові компетенції випускника:

 • знати конструкції сучасної техніки агропромислового комплексу, основи її технічної експлуатації, фірмового сервісу і ремонту, проєктування і виробництва;
 • володіти навичками комп’ютерного діагностування електронного обладнання с.-г. техніки;
 • обґрунтовувати, проєктувати й впроваджувати технології точного землеробства;
 • уміти проєктувати технічні і технологічні системи аграрного виробництва, переробки, транспортування і зберігання сільськогосподарської продукції;
 • оцінювати якість роботи машин і засобів механізації сільськогосподарського виробництва, підвищувати ефективність їх використання.

 

Фахівці з агроінженерії можуть працювати на посадах:

 • головного інженера, інженера-механіка, інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів підприємств агропромислового комплексу;
 • інженера з експлуатації машинно-тракторного чи автомобільного парку;
 • завідувача ремонтної майстерні, автопарку, нафтобази господарства;
 • керівника, інженера-діагноста станцій технічного обслуговування;
 • інженера з охорони праці;
 • менеджера з продажу і фірмового сервісного обслуговування техніки агропромислового комплексу;
 • диспетчера з організації та управління роботою машинних агрегатів, обладнаних системами супутникової навігації.

 

Перша в Україні навчальна лабораторія комп’ютерно-інтегрованих технологій Horsch

На базі лабораторії, обладнаної компанією «Horsch Україна», створено гурток для студентів спеціальності «Агроінженерія», де вони мають змогу долучитися до новітніх розробок компанії з набуттям практичних навичок підготовки їх до роботи.

Навчальний центр «Claas академія»

На базі лабораторії, обладнаної ТОВ «Компанія ЛАН», створено сучасний навчальний центр із вивчення сільськогосподарської техніки Claas, Amazone, Lemken для студентів спеціальностей «Агроінженерія», «Агрономія», «Галузеве машинобудування» і спеціалістів інженерних та агрономічних служб сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств.

 

Перший в Україні навчально-практичний центр сільськогосподарської техніки виробництва всесвітньо відомої компанії Horsch

На базі лабораторії, обладнаної компанією «Horsch Україна», створено навчально-практичний центр із вивчення сільськогосподарської техніки компанії «Horsch» для студентів спеціальностей «Агроінженерія», «Агрономія», «Галузеве машинобудування» і спеціалістів інженерних та агрономічних служб сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств.

 

Умови вступу на базі ПЗСО для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Агроінженерія» на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2023 р. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).

Для вступу на обрану спеціальність абітурієнтові необхідно подати такі документи:

 1. Заяву про участь у конкурсному відборі.
 2. Мотиваційний лист.
 3. Результати національного мультипредметного тесту (2022–2023 рр.):
 • Українська мова;
 • Математика;
 • Третій предмет – на вибір студента, але з різними ваговими коефіцієнтами, залежно від спеціальності.

Для вступу можуть бути використані сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020–2021 років з трьох конкурсних предметів (набір предметів 2020 або 2021 рр. вступу), передбачених правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (конкурсної пропозиції) та джерела фінансування.

 1. Свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього.
 2. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).
 3. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
 4. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

Вступна кампанія: з 01 липня 2023 року (денна та заочна форми навчання).

Увага! Особи, які не склали національного мультипредметного тесту чи ЗНО, можуть вступити на дану спеціальність тільки на контрактну форму на підставі мотиваційного листа.

 

Умови вступу для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «Молодший бакалавр»

Для вступу на навчання на основі повної ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» (денна та заочна форми навчання) вступники подають документи в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2023 р. Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (аудиторія 118 головного корпусу).

Для вступу на обрану спеціальність вступникові необхідно подати такі документи:

 1. Заяву про участь у конкурсному відборі.
 2. Сертифікати ЗНО (2020–2021 рр.) з двох конкурсних предметів (українська мова/українська мова та література та будь-який на вибір вступника) або НМТ 2022–2023 рр. (третій предмет – на вибір вступника, але з різними ваговими коефіцієнтами, залежно від спеціальності).
 3. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.
 4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом із державного демографічного реєстру або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).
 5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
 6. Копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

Увага! В конкурсі на бюджетні місця за спеціальністю 208 «Агроінженерія» можуть брати участь особи, які отримали ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за будь-якою спеціальністю.

Вступна компанія: з 01 липня 2023 року (денна та заочна форми навчання).

Абітурієнти, які мають диплом ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за будь-якою спеціальністю зараховуються на навчання зі скороченим терміном – 2 роки 10 місяців.