Історія кафедри енергетики  

Кафедра енергетики створена в липні 2000 року. Потреба у створенні такої кафедри була обумовлена відкриттям в університеті спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва». Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Микола Олександрович Медиковський. Зараз М.О. Медиковський – д.т.н., професор, директор Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій НУ «Львівська політехніка».

З січня 2002 року кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Віталій Мефодійович Боярчук, з квітня 2013 до серпня 2015 року завідувачем кафедри був д.т.н., доцент Андрій Васильович Чабан, а з вересня 2015 року – кандидат технічних наук, доцент Сергій Валерійович Сиротюк.

В різний час на кафедрі працювали доктори технічних наук, професори Ю.О. Варецький, Я.Ю. Марущак, І.З. Щур, кандидати технічних наук, доценти В.Т. Якимець, В.Ю. Воробкевич, І.М. Флис, П.І. Вівчар, Д.П. Гречин, М.О. Гошко, кандидат фізико-математичних наук, доцент В.П. Гальчак, старші викладачі І.М. Дробот та Р.І. Барабаш, асистенти М.Д. Федонюк та С.А. Березовецький, старший лаборант Г.Г. Лисанчук, майстер виробничого навчання М.Б. Хлистун, провідний фахівець А.В. Фурман.

Зараз колектив кафедри енергетики нараховує 8 науково-педагогічних працівників і 3 особи навчально-допоміжного персоналу, а саме: завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент С.В. Сиротюк, кандидат технічних наук, професор В.М. Боярчук, к.т.н., доценти В.П. Шолудько, Я.В. Шолудько, М.І. Бабич, Р.Є. Кригуль, С.В. Коробка, в.о. доцента М.А. Михалюк, завідувач комп’ютерного класу М.С. Білинець, провідні фахівці Є.М. Панас, Ю.А. Гук.

Кафедра енергетики забезпечує викладання 20 дисциплін для студентів різних спеціальностей та освітніх рівнів.

З 2003 року при кафедрі функціонує аспірантура, яку очолює професор Віталій Мефодійович Боярчук. Уже захистилися 6 кандидатів технічних наук, продовжується підготовка 4 кандидатських та 3 докторських дисертацій.

Викладачі кафедри беруть участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи за темою «Розробка, впровадження енергозберігаючих механізованих процесів, технологій і систем аграрного виробництва та технічних засобів їх реалізації», що пройшла державну реєстрацію в Міністерстві освіти і науки України, виконують науково-дослідні проєкти національного та міжнародного рівня.

У 2009 році кафедра енергетики спільно з кафедрою електротехнічних систем започаткували міжнародну науково-технічну конференцію. Науковий доробок вчених кафедри систематично представляється на міжнародних та національних симпозіумах, конференціях, семінарах та виставках.

Колектив кафедри підтримує та розвиває творчі зв’язки із закладами вищої освіти та науковими організаціями як в Україні, так і за її межами, зокрема з Інститутом електродинаміки Національної академії наук України, Державним науково-дослідним інститутом інформаційної інфраструктури, Фізико-механічним інститутом Національної академії наук України, Національним університетом «Львівська політехніка», Національним університетом «Київський політехнічний інститут», Національним університетом біоресурсів і природокористування (м. Київ), Інститутом відновлюваної енергетики НАН України (м. Київ), Варшавським університетом наук про життя (м. Варшава, Польща), Сільськогосподарським університетом ім. Х. Коллонтая (м. Краків, Польща), Вищою інженерно-економічною школою в Жешові (м. Жешів, Польща), Словацьким сільськогосподарським університетом (м. Нітра, Словаччина), Сільськогосподарським університетом у Брно (м. Брно, Чехія), Сільськогосподарським університетом у Русині (м. Русин, Болгарія), Білоруським державним аграрним технічним університетом (м. Мінськ, Білорусь), Таврійським державним агротехнологічним університетом (м. Мелітополь), Національним науковим центром «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства» (м. Київ), Подільською агротехнічною академією (м. Кам’янець-Подільський), Львівською філією Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробовування техніки та технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого (с.м.т. Магерів) та іншими установами.

Для забезпечення належної якісної інженерної підготовки фахівців (енергетиків, механіків та будівельників) на кафедрі є 6 спеціалізованих лабораторій (відновлюваної енергетики та енергозбереження, контрольно-вимірювальних приладів, теплоенергетичних установок та теплопостачання АПК, теплотехніки та використання теплоти, гідравліки та с.-г. водопостачання, гідроприводів с.-г. техніки), які оснащені сучасними лабораторними установками та обладнанням, а також комп’ютерний клас з локальною мережею. 

Кафедра є учасником Міжнародного консорціуму «Поновлювана енергетика ЛНАУ – Аврора Віндповер» (Україна – Німеччина), тісно співпрацює з німецькою фірмою «Aurora Windpower GmbН» (Гамбург, Німеччина). На замовлення та на кошти цієї фірми було створено лабораторію відновлюваної енергетики, де розробляються експериментальні моделі та діючі зразки обладнання для використання відновлюваних джерел енергії.

За період роботи кафедри викладачами видано 11 навчальних посібників, опубліковано понад 450 наукових статей, отримано 19 патентів України.