На кафедрі автомобілів і тракторів функціонують 9 навчальних лабораторій, а саме:
- «Мехатроніки та електрообладнання автомобілів і тракторів польської фірми «Академія Мехатроніки» (ауд. 22П);
- «Силових енергетичних установок ТОВ «Сігма-інжиніринг» (ауд. 19Па);
- «Паливно-мастильних та експлуатаційних матеріалів ТОВ «ФХ Сервіс» (ауд. 25П)
- «Діагностики автомобілів та випробування дизельної паливної апаратури» (ауд. 20Па);
- «Конструкції шасі» (ауд. 20П);
- «Випробування ДВЗ» (ауд. 20Пб);
- «Теорії автомобіля та трактора» (ауд. 21П)
- «Правил та безпеки дорожнього руху» (ауд. 48М)
- «Лабораторія віддаленого інтерактивного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування «LCMS ELECTUDE»(21а)

Здебільшого зазначені навчальні лабораторії використовуються для виконання лабораторних і практичних занять, які дають змогу студентам отримати практичні знання та вміння у галузі транспортних технологій.

У лабораторії електронного обладнання автомобілів польської фірми «Академія Мехатроніки» установлено сучасні навчально-демонстраційні стенди:

Лабораторію електронного обладнання автомобілів облаштовано у 2018 році за сприяння польської фірми «Академія Мехатроніки» (м.Познань, Польща), яка є світовим лідером у виготовленні навчально-демонстраційних стендів, що дозволяють відображати елементну базу мехатронних систем, моделювати їх роботу, здійснювати комп’ютерну діагностику електронного обладнання сучасних автомобілів.
У даній лабораторії встановлено сучасні навчально-демонстраційні стенди, а саме:


- стенд для вивчення інтегрованої системи впорскування палива бензинового двигуна типу Motronic ML 4.1;

- стенд для вивчення системи електронного управління роботою дизельного двигуна ZS типу «Common Rail»;

- стенд для вивчення системи клімат-контроль типу Climatronic;

- стенд для вивчення антиблокувальної системи гальм АВS/ASR;

- навчально-практичний стенд «Сенсорика та акторика автомобільних систем»;

- стенд для вивчення системи освітлення автомобілів.

За допомогою навчальних стендів студенти мають змогу вивчати та діагностувати електронні системи сучасних автомобілів. Стенди володіють функцією під’єднання до комп’ютерів і висвітлення діагностичних параметрів через мультимедіа на великий екран, завдяки чому всі студенти можуть ознайомитися з процедурами діагностики електронних систем сучасних автомобілів.
Наявне лабораторне обладнання допомагає студентам освоювати принципи побудови і сучасні тенденції розвитку мехатронних систем автомобілів, їх елементну базу, сенсори і апаратні компоненти систем мехатроніки, особливості конструкції та принципи роботи автомобільних сенсорів, мехатронні системи керування двигуном, трансмісією та ходовою частиною, системи керування устаткуванням салону, діагностування і проєктування мехатронних систем автомобілів.
Під час лабораторних занять студенти використовують діагностичне обладнання таких марок, як VAS5054a, VAG-COM, LEXIA, THINKDIAG, WOW AUTOCOM.
У лабораторії проводяться заняття з дисциплін «Електричні системи та схемотехніка автомобілів», «Комп’ютерна та дистанційна діагностика», «Мехатронні системи», «Мехатроніка автомобілів», «Мехатроніка автомобільних систем».

Лабораторія силових енергетичних установок ТОВ «Сігма-інжиніринг»

Лабораторію силових енергетичних установок відкрито 10 листопада 2023 року на кафедрі автомобілів і тракторів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського за сприяння і всебічної підтримки ТОВ «Сігма-інжиніринг».

Дане товариство є офіційним дистриб'ютором продукції компанії BOGE KOMPRESSOREN. Займається продажею, гарантійним і післягарантійним обслуговування промислових компресорів виробництва даної компанії та генераторів торгової марки FOGO.
В лабораторії представлено генератори марки FOGO (F 3001 IS; F 3001) потужністю від 2 кВт до 30 кВт. Вони обладнані як бензиновими, та і дизельними двигунами внутрішнього згоряння. В процесі навчального процесу дозволяють надати студентам практичні навички з особливостей використання як бензинових, так і дизельних генераторів під час постачання електроенергією різних об’єктів.

Також в лабораторії розміщено гвинтовий компресор L 22 RS, який являє систему стисненого повітря. Використання її в навчальному процесі дозволяє студентам отримати навички, пов’язані з підбором та поставкою такого обладнання, його монтажем і введенням в експлуатацію, забезпеченням гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування.

Для проведення лабораторно-практичних занять з комп’ютерної діагностики двигунів внутрішнього згоряння виготовлено та розміщено стенд для дистанційної діагностики інжекторного двигуна автомобіля «Volkswagen В5».

Використання в процесі проведення занять даного стенду дозволяє освоїти конструктивні особливості сучасних інжекторних двигунів з електронним управлінням та набути навики їх комп’ютерної діагностики.
У даній лабораторії проводяться заняття із дисциплін «Технічна, комп’ютерна і дистанційна діагностика автомобілів», «Комп’ютерна та дистанційна діагностика», «Автомобільні двигуни», «Технічна експлуатація автомобілів», «Технічна, комп’ютерна і дистанційна діагностика автомобілів».

Лабораторія «Паливно-мастильні та експлуатаційні матеріали ТОВ «ФХ Сервіс»

Лабораторія «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали ТОВ «ФХ Сервіс»» відкрита у 2021 році на кафедрі автомобілів і тракто-рів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП за сприяння і всебічної підтримки ТОВ «ФХ Сервіс, яке є офіційним представ-ником VOLVO& RENAULT TRUCKS / VOLVO PENTA / VOLVO Construction / SDLG у західному регіоні України.
Лабораторія оснащена спеціалізованим вимірювальним обладнанням для визначення якісних показників нафтопродуктів.
Для визначення фракційного складу дизельного пального згідно з EN ISO 3405 використовують апарати АРНС. Даний показник і тиск насичених парів палива характеризують його випаровуваність та істотно впливають на якість сумішоутворення з повітрям. Фракційний склад палива оцінюють за залежністю між кількісним вмістом фракцій палива (у відсотках до об’єму) і температурою, при якій вони випаровуються.

Для визначення кінематичної в’язкості нафтопродуктів застосовують термостат «Термотон-01М».

Температури застигання, помутніння (ДСТУ ISO 3015) і граничної те-мператури фільтрованості (ДСТУ EN 116) визначають за допомогою спе-ціального апарату ТФХФ.

Використовуючи розміщене в лабораторії обладнання студенти ма-ють можливість оцінити фізико-хімічні та експлуатаційні властивості наф-топродуктів і зробити висновок про їх вплив на роботу вузлів і агрегатів автотракторної техніки.
В ній також представлено зразки паливно-мастильних та інших екс-плуатаційних матеріалів як вітчизняного, так і закордонного виробництва.

В лабораторії проходять заняття з дисципліни «Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали», «Технічна експлуатація автомобілів».

Лабораторія «Діагностики автомобілів і випробування дизельної паливної апаратури» обладнана устаткуванням для проведення практичних та лабораторних занять із таких дисциплін:
- «Комп’ютерна діагностика сільськогосподарської техніки»;
- «Автомобілі»;
- «Автомобільні двигуни»;
- «Технічна, комп’ютерна та дистанційна діагностика»;
- «Випробування двигунів».

Обладнання лабораторії дозволяє проводити діагностику вузлів і агрегатів сучасної автотракторної техніки, випробовувати паливну апаратуру дизельних двигунів та знімати їх характеристики.
Лабораторія «Конструкції шасі» обладнана значною кількістю розрізів і макетів муфт зчеплення, коробок передач, ведучих мостів, елементів рульового керування та гальмівної системи автомобілів і тракторів, що дає змогу студентам побачити та детальніше ознайомитися з будовою агрегатів шасі автомобілів та тракторів. Деякі з представлених макетів є результатами виконання дипломних проєктів студентами, що навчаються за спеціальністю «Автомобільний транспорт».

У лабораторії «Випробовування ДВЗ» розміщені стенди СТЕУ-40, КИ-5541 з комплектом контрольно-вимірювальних приладів, які дозволяють знімати основні характеристики дизельних і бензинових двигунів внутрішнього згоряння та визначати їх техніко-експлуатаційні показники на різних режимах роботи.

Лабораторія «Теорії автомобіля та трактора» обладнана всім необхідним для проведення лабораторних занять і виконання курсової роботи з теорії трактора та автомобіля. Для цього слугують наочні інформаційні стенди та обладнання для визначення коефіцієнтів кочення і зчеплення рушіїв із опорною поверхнею, параметрів поперечної стійкості автомобілів, проведення тягових випробувань автомобілів.

Лабораторія «Правил та безпеки дорожнього руху» дає змогу студентам здобувати необхідні теоретичні та практичні знання для отримання посвідчень водія Ця лабораторія обладнана макетом міської забудови з вулично-дорожньою мережею, різноманітними видами перехресть із ситуаційним вирішенням порядку їх проїзду. Наочно відображені, з можливістю виокремлення, всі типи дорожніх знаків і дорожньої розмітки. В лабораторії окремо облаштований комп’ютерний клас, в якому студенти мають можливість вивчати в режимі онлайн правила дорожнього руху та проводити самотестування.

«Лабораторія віддаленого інтерактивного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування «LCMS ELECTUDE» Обладнана сучасними комп’ютерами з доступом до інтернету для інтерактивного навчання в системі «LCMS ELECTUDE» і підготовки до ЄДКІ.
На кафедрі автомобілів і тракторів широко використовують провідну світову систему віддаленого інтерактивного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування фахівців автомобільного транспорту «LCMS ELECTUDE», (https://drive.google.com/drive/folders/1VOiZADXH15P101Jvr6pJPlodtVFY2ct0?usp=sharing).
Вона заснована на хмарних технологіях. Вона дозволяє студентам глибше освоїти конструктивні особливості сучасних автомобілів та електромобілів, проводити їх комп’ютерну діагностику, досліджувати електронні елементи систем сучасних двигунів.

Система включає в себе наступні розділи:
• Легкові автомобілі Light Vehicle
• Вантажний транспорт Heavy Vehicle Systems
• Електромобілі Electric Vehicle
• Діагностичний симулятор автомобіля

Дана система дозволяє:
– використовувати діагностичний симулятор, в якому доступні усі сучасні засоби діагностування (електронний осцилограф, мультиметр, автосканер тощо) для проведення діагностичних спостережень автомобіля;
– проводити симуляцію різноманітних відмов електронних елементів;
– досліджувати паливну систему «Common Rail» сучасного дизеля;
– вивчати конструктивні особливості та досліджувати витрату електричної енергії тягової акумуляторної батареї електричного чи гібридного автомобілів.