РОЗКЛАДИ

1. Путівник першокурсника

2. Розклад дзвінків та занять

КОРИСНІ ЛІНКИ

1. Віртуальне навчальне середовище - Moodle

2. Посилання ZOOM викладачів кафедри

3. Контакти викладачів факультету МЕтаІТ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

1. Перелік вибіркових дисциплін для студентів ОПП «Автомобільний транспорт) спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»

2. Освітні траєкторії для студентів ОПП «Автомобільний транспорт) спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»

3. Форма заяви для вибору дисципліни

ГРАФІКИ

1. Графік консультацій викладачів кафедри

2. Графік освітнього процесу здобувачів першого (бакалаврського рівня)

3. Графік освітнього процесу здобувачів другого (бакалаврського рівня)

ПРАКТИКИ

1. Перелік баз практик, з якими укладено угоди про співпрацю

2. Зразок угоди про співпрацю з базою практики

3. Методичні вказівки до написання звіту з виробничої практики

АТЕСТАЦІЯ

1. Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ)

2. Рекомендовані теми кваліфікаційних робіт

3. Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

1. Структура, напрямки діяльності