Напрями наукових досліджень

Кафедра енергетики проводить наукові дослідження в межах факультетської комплексної науково-дослідної роботи на тему «Розробка проєктно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів в агропромисловому виробництві та його енергозабезпеченні» 2011–2015 рр. (№ Державної реєстрації 0111U001251), 2016–2020 рр. (№ Державної реєстрації 0116U003179).

Викладачі кафедри є виконавцями окремих підрозділів наукових досліджень за напрямами:

 • Системи та засоби енергозабезпечення об'єктів аграрного виробництва з використанням ВДЕ (В.М. Боярчук, С.В. Сиротюк, С.В. Коробка);
 • Енергозабезпечення при теплозабезпеченні об'єктів аграрного виробництва та сільських населених пунктів (В.М. Боярчук, В.П. Шолудько, Я.В. Шолудько, Р.Є. Кригуль);
 • Управління проєктами в енергозабезпеченні об'єктів аграрного виробництва (В.М. Боярчук, М.А. Михалюк, М.І. Бабич). 

Колектив кафедри бере участь у багатьох науково-дослідних проєктах як національного, так і міжнародного рівня. Наприклад, за програмою міжнародного співробітництва із Варшавським університетом наук про життя (WULS-SGGW) було виконано та виконуються науково-дослідні проєкти:

 • Міжнародний українсько-польський науково-дослідний проєкт на тему «Теоретичне, комп'ютерне й експериментальне дослідження та оптимізація структури гібридної системи на базі відновлюваних джерел енергії для енергозабезпечення об'єктів цивільного будівництва» (Договір № М/57-2020, № держреєстрації 0120U104339);
 • Міжнародний українсько-польський науково-дослідний проєкт на тему «Теоретичне, комп’ютерне та натурне дослідження двовісної мікроконтролерної слідкуючої за Сонцем фотоелектричної системи з плоскими концентраторами» (Договір № М/85-2019, № держреєстрації 0119U001814);
 • Міжнародний українсько-польський науково-дослідний проєкт на тему «Теоретичне, комп’ютерне та натурне дослідження двовісної мікроконтролерної слідкуючої за Сонцем фотоелектричної системи з плоскими концентраторами» (Договір № М/135-2018, № держреєстрації 0118U001744). 

Перші міжнародні науково-дослідні проєкти на кафедрі енергетики було виконано впродовж 2003–2004 рр. на замовлення німецької фірми «Aurora Windpower GmbH» на теми «Розробка, виготовлення, монтаж і наладка вітроенергетичної установки» та «Підготовка вітроустановки до державних випробувань та їх проведення».

За їх результатами при кафедрі енергетики 1 травня 2005 року разом з німецькою фірмою «Aurora Windpower GmbH» було створено консорціум «Поновлювана енергетика ЛНАУ – Аврора Віндповер», першим результатом функціонування якого було створення у цьому ж році спільної науково-дослідної лабораторії відновлюваної енергетики.

Впродовж 2006–2010 років було виконано низку науково-дослідних проєктів в рамках функціонування міжнародного україно-німецького консорціуму, зокрема:

 • «Розробка та виготовлення елементів вітроелектричної установки» (2006 р.);
 • «Експериментальне дослідження роботи теплової помпи та розробка алгоритму оптимального управління її роботою» (2008 р.);
 • «Дослідження експлуатаційних характеристик теплової помпи в комбінованому режимі роботи на систему опалення та гарячого водопостачання» (2008 р.). 

Паралельно з міжнародними проєктами було виконано науково-дослідні проєкти державного фінансування:

 • «Розроблення вітроелектричної установки потужністю 5,0 кВт» на замовлення Українського науково–дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва (УкрНДІПВТ) (2004 р.);
 • «Розробка системи комбінованого енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств з використанням поновлюваних джерел енергії» на замовлення Міністерства аграрної політики України (2007 р.). Фінансування цього договору було здійснено в рамках бюджетної програми 2801050 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів».

 У 2009 році кафедра енергетики спільно з кафедрою електротехнічних систем започаткували міжнародну науково-технічну конференцію «Енергоефективність, ресурсоощадність і використання відновлюваних джерел енергії».

Тематика конференції відображена у п'яти секціях:

Секція 1. Енергоефективність, ресурсо- та енергоощадність;

Секція 2. Енергетичні системи з відновлюваними джерелами;

Секція 3. Управління проєктами ресурсо- та енергоощадності;

Секція 4. Інформаційні системи та технології;

Секція 5. Економічні та екологічні аспекти енергоощадності та використання відновлюваних джерел енергії. 

Студентська наукова робота

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Відновлювані джерела енергії та енергоощадність» (керівник – к.т.н., доцент С.В. Сиротюк). Діяльність наукового гуртка, а також позагурткова робота зі студентами сприяють їх залученню до проведення науково-дослідної діяльності, участі у наукових проєктах, науково-практичних заходах та конкурсах студентських наукових робіт.

Зокрема, під керівництвом викладачів кафедри студенти здобували призові місця на конкурсах студентських наукових робіт:

 • студенти С.В. Царюк та Н.В. Чижевський 28-30 квітня 2020 р. здобули диплом ІІІ ступеня у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» у секції «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика», яка включає перспективний напрям наукових досліджень «Вітроенергетика» (науковий керівник роботи – к.т.н., доцент С.В. Сиротюк);
 • студенти О.В. Зусько та Н.В. Чижевський 20-22 березня 2019 р. здобули диплом ІІ ступеня у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з спеціальності «Екологія» (наукові керівники роботи: к.б.н., доцент П.Р. Хірівський, к.б.н., доцент Н.Є. Панас, к.с-г.н., в.о. доцента Н.В. Качмар, к.т.н., доцент С.В. Сиротюк);
 • студент У.О. Федик 20-23 квітня 2019 р. здобув диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (науковий керівник роботи – к.т.н., доцент С.В. Коробка);
 • студент А.А. Букса 17-19 квітня 2018 р. здобув диплом ІІІ ступеня у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» у секції «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика» (науковий керівник роботи – к.т.н., доцент С.В. Сиротюк);
 • студенти Р. Микитинський та А. Дендерис 5-7 квітня 2016 р. здобули диплом ІІІ ступеня у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (науковий керівник роботи – к.т.н., доцент Р.Є. Кригуль). 

Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у щорічних національних та міжнародних науково-дослідних конференціях, зокрема є постійними учасниками таких конференцій (з публікацією тез):

 • Міжнародний студентський форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», що відбувається у ЛНАУ;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки», що відбувається у Подільському державному аграрно-технічному університеті (м. Кам’янець-Подільський).