Розвиток машинобудівної галузі у Західному регіоні України та потреба у висококваліфікованих спеціалістах інженерного профілю для забезпечення її подальшого росту, пропозиції до корегування навчальних планів та робочих програм дисциплін освітньо-професійної програми 133 «Галузеве машинобудування», покращення матеріально-технічної бази кафедри машинобудування та облаштування за підтримки підприємства нової лабораторії, участь викладачів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій у процесі підвищення кваліфікації спеціалістів компанії «NG Metal УКРАЇНА» – ці та інші питання були ґрунтовно обговорені під час чергової зустрічі кафедри машинобудування з керівником підприємства Тарасом Іванцівим.