ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВОсвітня програма «Інформаційні системи та технології»
Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Термін навчання за освітнім ступенем бакалавр на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на основі ОКР «молодший спеціаліст» ), 2 роки 10 місяців (на основі ОПС «Фаховий молодший бакалавр».) та на заочній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 2 роки 6 місяців (на основі ОКР «молодший спеціаліст»). Термін навчання за освітнім ступенем магістр становить 1 рік 4 місяці.

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС «Інформаційних системи та технології»
Студенти-айтішники проходять підготовку на сучасній матеріально-технічній базі факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП. До їхніх послуг мультимедійні лекційні аудиторії та цілий ряд спеціалізованих лабораторій, серед яких:
• - лабораторія «Схемотехніки», каб. 107 (головний корпус);
• - лабораторія «Мережевих технологій», каб. 114 (головний корпус);
• - лабораторія «Інформаційних технологій», каб. 118 (головний корпус);
• - лабораторія «Автоматики та автоматизації виробництва», каб. 19М (корпус факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій);
• - лабораторія «Цифрової трансформації», каб. 20М (корпус факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій).
• - лабораторія «Проєктування інформаційних систем», каб. 21М (корпус факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій);
• - лабораторія «Інтернету речей та адитивних технологій», каб. 23М (корпус факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій);
• - лабораторія «Комп’ютерно-інтегрованих технологій» каб.55М (корпус факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій);

Серед інших дисциплін наші студенти вивчають, зокрема такі спеціальні дисципліни:
• Операційні системи та середовища програмування;
• Алгоритмізація та програмування;
• Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів;
• Об`єктно-орієнтоване програмування;
• Управління ІТ-проектами;
• Основи штучного інтелекту;
• Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень;
• Веб-технології і веб-дизайн;
• Програмування для мобільних платформ;
• Інтернет речей;
• Інформаційна безпека;
• Бази даних ;
• Теорія інформації та кодування;
• Інтелектуальний аналіз даних;
• Мережеві технології;
• Якість програмного забезпечення та тестування;
• Ліцензування та сертифікація програмних продуктів;


Фахівці з інформаційних систем та технологій зможуть працювати на посадах:
 Адміністратор бази даних, - доступу, - системи, - мережі, - хмари;
 Аналітик з програмного забезпечення та мультимедіа;
 Веб-дизайнер, веб-програміст;
 Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів;
 Інженер-програміст;
 Програміст (база даних);
 Системний аналітик;
 Спеціаліст з хмарних технологій;
 Спеціаліст з проектування комп’ютерних мереж;
 Програміст прикладний;
 Інженер із застосування комп’ютерів;
 Розробник ІоТ-пристроїв;
 Фахівець з інформаційних технологій;
 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну).

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:
 Розробка прикладного програмного забезпечення з використанням методів машинного навчання, штучного ІТ-відділи державних, комерційних і приватних фірм і підприємств;
 ІТ-відділи транспортних компаній, банків, органів державного управління, податкової інспекції;
 Комп’ютерні центри та лабораторії науково-дослідних інститутів і навчальних закладів;
 Відділи інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, Служби безпеки України, прокуратури, Збройних Сил України.


Умови вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «МАГІСТР»

Вступ на освітню програму «Інформаційні системи та технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти здійснюється на основі ступеня (рівня) – бакалавр, магістр (ОКР «спеціаліст»).
Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЄВІ, ЄФВВ для допуску до участі в конкурсі – 100 балів, прохідний бал з фахового іспиту – 140 балів.
Вступники для здобуття освітнього ступеня Магістр на базі освітнього ступеня Магістр (ОКР Спеціаліст) на спеціальності, які передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ, можуть за їх вибором або подати результати ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну співбесіду та/або фаховий іспит в закладі освіти.
Перелік документів, які вступник подає під час виконання вимог до зарахування:
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство (за умови пред’явлення оригіналу);
 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (за умови пред’явлення оригіналу);
 копію диплома, на основі якого здійснюється вступ (за умови пред’явлення оригіналу);
 чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 копію екзаменаційного листка результату ЄВІ 2023 та/або ЄФВВ 2023;
 копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) (за умови пред’явлення оригіналу).
Детальна інформація за посиланням – https://lnup.edu.ua/uk/abitur/vstup-2023-2Умови вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «БАКАЛАВР»
на основі повної загальної середньої освіти
Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2023 р. (https://vstup.edbo.gov.ua). Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (авдиторія 118 головного корпусу).
Для вступу на обрану спеціальність вступникові необхідно подати такі документи:
1. Заяву про участь у конкурсному відборі.
2. Мотиваційний лист.
3. Результати національного мультипредметного тесту (2022 р. чи 2023 р.):
3.1. Українська мова
3.2. Математика
3.3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або хімія, або фізика на вибір вступника.
Для вступу можуть бути використані сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 р. чи 2021 р. з трьох конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності.
УВАГА! Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі — 100 балів.
Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 130 балів.
4. Копію свідоцтва про повну загальну середню освіту та додатка до нього.
5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом із державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
7. Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
Прийом заяв і документів: з 19 липня до 18:00 год. 31 липня 2023 р. (денна та заочна форми навчання).
Після оприлюднення 05 серпня рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, необхідно до 18:00 год. 08 серпня 2023 р:
- підтвердити місце навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису;
– подати в приймальну комісію зазначені у п. 1-7 документи;
–укласти договір про навчання.
Умови вступу для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Для вступу на навчання на основі повної ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» (денна та заочна форми навчання) вступники подають документи в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2023 р. (https://vstup.edbo.gov.ua). Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (авдиторія 118 головного корпусу).
Для вступу на обрану спеціальність вступникові необхідно подати такі документи:
1.Заяву про участь у конкурсному відборі.
2.Мотиваційний лист.
3.Сертифікати:
–ЗНО 2020 р. чи 2021 р. з 1) української мови/української мови та літератури; 2) математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або фізики, або хімії, або географії (на вибір вступника)
чи
– національного мультипредметного тесту (2022 р.) з української мови, математики та історії України;
чи
–національного мультипредметного тесту (2023 р.) з української мови, математики та одного предмету на вибір вступника (історія України або іноземна мова, або біологія, або хімія, або фізика).
УВАГА! Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі — 100 балів.
Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 балів.
4. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.
5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом з державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про місце реєстрації).
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
7. Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
Прийом заяв і документів: з 19 липня до 18:00 год. 31 липня 2023 р. (денна та заочна форми навчання).
Після оприлюднення 05 серпня рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, необхідно до 18:00 год. 08 серпня:
– підтвердити місце навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису;
– подати у приймальну комісію зазначені у п. 1-7 документи;
– укласти договір про навчання.
УВАГА! В конкурсі на бюджетні місця за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» можуть брати участь особи, які отримали ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за будь-якою спеціальністю галузі знань 12 «Інформаційні технології».


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВОсвітня програма «Комп’ютерні науки»
Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Термін навчання за освітнім ступенем бакалавр на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на основі ОКР «молодший спеціаліст» ), 2 роки 10 місяців (на основі ОПС «Фаховий молодший бакалавр».) та на заочній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 2 роки 6 місяців (на основі ОКР «молодший спеціаліст»).

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та фундаментальні дослідження в галузі комп’ютер- них наук; застосовувати математичні методи в проектуванні, розробці і супроводі інформаційних технологій (у т.ч. і в сільському господарстві); здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу, синтезу і обробки даних, спрямованих на розв’язання складних спеціалізованих прикладних задач.

Основним напрямком освітньої програми «Комп’ютерних наук»
Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» проходять підготовку на сучасній матеріально-технічній базі факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій. В навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи, кабінети, комп’ютери та програмне забезпечення, інший аудиторний фонд університету, бібліотека та читальні зали, серед яких:
• лабораторія комп'ютерного моделювання процесі і систем у середовищі С++, Java, Python;
• лабораторія комп'ютерної схемотехніки та архітектури комп'ютерів;
• лабораторія комп'ютерно-інтегрованих технологій HORSH;
• лабораторія автоматики та автоматизації технологічних процесів;
• лабораторія проектування інформаційних систем;
• навчальні аудиторії та комп'ютерні класи;
• віртуальне навчальне середовище ЛНУП.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою «Комп’ютерні науки»:
• використання мов програмування при вирішенні прикладних задач ;
• проектування та розробки програмного забезпечення;
• роботи з базами даних та знань;
• адміністрування комп'ютерних мереж та їх програмного забезпечення;
• аналізу та обробки великих даних;
• модернізації, реконструкції та налагодження систем на основі пристроїв Інтернету речей;
• управління ІТ-проектами.

ФАХІВЦІ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК МОЖУТЬ
ПРАЦЮВАТИ НА ПОСАДАХ:
 адміністратор бази даних, адміністратор даних, адміністратор системи;
 аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення;
 аналітик комп'ютерних систем;
 програміст, тестувальник;
 інженер-програміст вбудованих систем;
 аналітик великих даних;
 Web-розробник;
 розробник мобільних додатків;
 архітектор програмного забезпечення;
 керівник ІТ-проектами.

ФАХОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ВИПУСКНИКА
• високорівневі мови програмування С++, Python, Java;
• мови веб-технологій HTML, JavaScript, TypeScript, PHP;
• засоби створення експертних систем;
• структуровані та неструктуровані бази даних MySQL, Microsoft SQL Server;
• засоби візуалізації даних (R), фреймворки для інтелектуального аналізу та візуалізації даних;
• апаратні обчислювальні платформи на базі Arduino;
• операційні середовища Windows, Linux, Android, IOS.
• засоби, у т.ч. архітектури мережевих систем;
• інструментальні засоби обробки
• мережеві графіки Photoshop, Corel Draw.
• розв’язувати теоретичні і прикладні задачі у галузі комп’ютерних наук;
• проектувати та розробляти програмне забезпечення; розробляти мережеве програмне забезпечення;
• застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки;
• реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій;
• здійснювати інтелектуальний аналіз даних;
• використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних.Умови вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «БАКАЛАВР»
на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2023 р. (https://vstup.edbo.gov.ua). Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (авдиторія 118 головного корпусу).
Для вступу на обрану спеціальність вступникові необхідно подати такі документи:
1. Заяву про участь у конкурсному відборі.
2. Мотиваційний лист.
3. Результати національного мультипредметного тесту (2022 р. чи 2023 р.):
3.1. Українська мова
3.2. Математика
3.3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або хімія, або фізика на вибір вступника.
Для вступу можуть бути використані сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 р. чи 2021 р. з трьох конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності.
УВАГА! Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі — 100 балів.
Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 130 балів.
4. Копію свідоцтва про повну загальну середню освіту та додатка до нього.
5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом із державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
7. Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
Прийом заяв і документів: з 19 липня до 18:00 год. 31 липня 2023 р. (денна та заочна форми навчання).
Після оприлюднення 05 серпня рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, необхідно до 18:00 год. 08 серпня 2023 р:
- підтвердити місце навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису;
– подати в приймальну комісію зазначені у п. 1-7 документи;
– укласти договір про навчання.Умови вступу для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Для вступу на навчання на основі повної ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» (денна та заочна форми навчання) вступники подають документи в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2023 р. (https://vstup.edbo.gov.ua). Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (авдиторія 118 головного корпусу).
Для вступу на обрану спеціальність вступникові необхідно подати такі документи:
1.Заяву про участь у конкурсному відборі.
2.Мотиваційний лист.
3.Сертифікати:
– ЗНО 2020 р. чи 2021 р. з 1) української мови/української мови та літератури; 2) математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або фізики, або хімії, або географії (на вибір вступника)
чи
– національного мультипредметного тесту (2022 р.) з української мови, математики та історії України;
чи
– національного мультипредметного тесту (2023 р.) з української мови, математики та одного предмету на вибір вступника (історія України або іноземна мова, або біологія, або хімія, або фізика).
УВАГА! Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі — 100 балів.
Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 балів.
4. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.
5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом з державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про місце реєстрації).
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
7. Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
Прийом заяв і документів: з 19 липня до 18:00 год. 31 липня 2023 р. (денна та заочна форми навчання).
Після оприлюднення 05 серпня рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, необхідно до 18:00 год. 08 серпня:
– підтвердити місце навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису;
– подати у приймальну комісію зазначені у п. 1-7 документи;
– укласти договір про навчання.
УВАГА! В конкурсі на бюджетні місця за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» можуть брати участь особи, які отримали ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за будь-якою спеціальністю галузі знань 12 «Інформаційні технології».ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВОсвітня програма «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Термін навчання за освітнім ступенем бакалавр на денній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 1 рік 10 місяців (на основі ОКР «молодший спеціаліст» ), 2 роки 10 місяців (на основі ОПС «Фаховий молодший бакалавр».) та на заочній формі навчання – 3 роки 10 місяців (на основі середньої освіти), 2 роки 6 місяців (на основі ОКР «молодший спеціаліст»).
Мета освітньої програми: забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій для потреб галузей АПК та суміжних галузей, здатних комплексно розв'язувати задачі розроблення, модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації технологічних процесів із застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інтелектуальних інформаційних технологій.ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
Студенти вивчають такі фахові дисципліни:
Мікропроцесори і мікроконтролери;
Технічні засоби автоматизації;
Електроніка та схемотехніка;
Проектування і моделювання елементів робототехнічних комплексів та системи автоматизації;
Теорія автоматичного керування;
Технологія розробки програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем;
Інтернет речей;
Комп’ютерні системи інженерної графіки та
3D-моделювання;
Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів автоматизації;
Метрологія, технологічні вимірювання і прилади;
Архітектура комп’ютерних систем та мереж;
Проектування багаторівневих систем керування і збору даних;
Комп’ютерно-інтегровані технології в галузях АПК;
Електротехніка та електропривод.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою «Автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технології та робототехніки»:

 Аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування.
 Розроблення математичних моделей елементів та систем автоматизації для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
 Обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи.
 Використання новітніх технологій у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу.
 Розроблення прикладного програмного забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.
 Проектування систем автоматизації з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів.ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ТА ЗАКОРДОННЕ НАВЧАННЯ

Студенти ЛНУП мають широкі можливості пройти закордонні практики, взяти участь в обміні (трансфері) студентів, навчатися за програмою подвійних дипломів у багатьох європейських університетах. Головними європейськими країнами, які студенти можуть обрати для проходження практик є Польща, Німеччина, Швеція та Данія.
Навчальним планом передбачені навчальні та виробничі практики. Проходження виробничих та переддипломних практик відбувається на базі сучасних високотехнологічних підприємств. За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції стосовно працевлаштування.

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

 Підприємства різних галузей АПК та виробничі підприємства суміжних галузей;
 ІТ-відділи державних, комерційних і приватних фірм і підприємств;
 ІТ-відділи транспортних компаній, банків, органів державного управління, податкової інспекції;
 Комп’ютерні центри та лабораторії науково-дослідних інститутів і навчальних закладів;
 Відділи інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, Служби безпеки України, прокуратури, Збройних Сил України.Умови вступу для здобуття освітнього ступеня (ОС) «БАКАЛАВР»
на основі повної загальної середньої освіти
Для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання) вступники можуть подати документи тільки в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2023 р. (https://vstup.edbo.gov.ua). Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (авдиторія 118 головного корпусу).
Для вступу на обрану спеціальність вступникові необхідно подати такі документи:
1. Заяву про участь у конкурсному відборі.
2. Мотиваційний лист.
3. Результати національного мультипредметн ого тесту (2022 р. чи 2023 р.):
1. Українська мова
2. Математика
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або хімія, або фізика на вибір вступника.
Для вступу можуть бути використані сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 р. чи 2021 р. з трьох конкурсних предметів, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності.
УВАГА! Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі — 100 балів.
Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 130 балів.
4. Копію свідоцтва про повну загальну середню освіту та додатка до нього.
5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом із державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про прописку).
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
7. Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
Прийом заяв і документів: з 19 липня до 18:00 год. 31 липня 2023 р. (денна та заочна форми навчання).
Після оприлюднення 05 серпня рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, необхідно до 18:00 год. 08 серпня 2023 р:
- підтвердити місце навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису;
– подати в приймальну комісію зазначені у п. 1-7 документи;
–укласти договір про навчання.
УВАГА! Особи, які не склали національного мультипредметного тесту чи ЗНО, можуть вступити на дану спеціальність тільки на контрактну форму на підставі мотиваційного листа.Умови вступу для здобуття освітнього ступеня «БАКАЛАВР» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Для вступу на навчання на основі повної ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» (денна та заочна форми навчання) вступники подають документи в електронній формі зі свого електронного кабінету, створеного з 01 липня 2023 р. (https://vstup.edbo.gov.ua). Для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі в університеті буде створено консультаційний центр (авдиторія 118 головного корпусу).
Для вступу на обрану спеціальність вступникові необхідно подати такі документи:
1. Заяву про участь у конкурсному відборі.
2. Мотиваційний лист.
3. Сертифікати:
4. ЗНО 2020 р. чи 2021 р. з 1) української мови/української мови та літератури; 2) математики або історії України, або іноземної мови, або біології, або фізики, або хімії, або географії (на вибір вступника)
чи
• національного мультипредметного тесту (2022 р.) з української мови, математики та історії України;
чи
• національного мультипредметного тесту (2023 р.) з української мови, математики та одного предмету на вибір вступника (історія України або іноземна мова, або біологія, або хімія, або фізика).
УВАГА! Мінімальна кількість балів в сертифікаті ЗНО, НМТ для допуску до участі в конкурсі — 100 балів.
Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 балів.
4. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього.
5. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (ID-картка з витягом з державного демографічного реєстру, або 1-2 сторінки паспорта та дані з нього про місце реєстрації).
6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
7. Копію військово-облікового документа (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
Прийом заяв і документів: з 19 липня до 18:00 год. 31 липня 2023 р. (денна та заочна форми навчання).
Після оприлюднення 05 серпня рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, необхідно до 18:00 год. 08 серпня:
– підтвердити місце навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису;
– подати у приймальну комісію зазначені у п. 1-7 документи;
– укласти договір про навчання.