Нещодавно викладачі кафедри автомобілів і тракторів Львівського НУП взяли участь у конференції «Проблеми і перспективи підготовки фахівців автомобільної сфери для післявоєнного відновлення України». На ній були розглянуті проблеми підготовки фахівців-автомобілістів і способи їх вирішення за допомогою новітніх технологій віддаленого навчання. Основна увага була зосереджена на питаннях використання в навчальному процесі системи Electude – провідної системи віддаленого інтерактивного технічного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування.
В рамках конференції було відзначено переможця проведеного раніше конкурсу «E-ВиклаDач», який включав оцінення сформованих на платформі Electude навчальних тематичних модулів з дисциплін професійної підготовки, передбачених навчальним планом спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Принагідно слід відзначити, що переможцем цього конкурсу став завідувач кафедри автомобілів і тракторів Львівського НУП, к.т.н. Степан Хімка, який отримав цінні призи від партнера конкурсу – компанії Denso.