14 березня 2024 року відбувся захист докторської дисертації доцента кафедри автомобілів і тракторів ЛНУП Дмитра Рубана. Докторська дисертація на тему «Науково-прикладні основи прогностичної оцінки та формування ресурсу кузовів автобусів» за спеціальністю 05.22.02 «Автомобілі та трактори» була виконана на кафедрі автомобілів і тракторів ЛНУП під керівництвом професора Л.В. Крайника.
Робота захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.20. Після жвавого обговорення всі члени ради одноголосно проголосували за присудження Д.П. Рубану наукового ступеня доктора технічних наук.
Вітаємо Дмитра Петровича з цим науковим досягненням!