10 квітня на кафедрі автомобілів і тракторів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій відбулося публічне обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». До обговорення долучилися стейкхолдери, роботодавці, випускники, розробники ОПП, науково-педагогічні працівники випускових кафедр, студенти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».
В обговоренні взяли участь: Орест Горбай, д.т.н., професор кафедри проєктування машин і автомобільного інжинірингу Національного університету «Львівська політехніка»; Віктор Шевчук, к.т.н., доц. кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; Микола Ворона, головний інженер ТзОВ «ФХ Сервіс»; Марко Губені, інженер з гарантійного обслуговування ТзОВ «Тойота центр Львів "Діамант"»; Лілія Струк, керівник групи менеджерів ТОВ «Соловій-Транс»; Петро Сивулька, менеджер з логістики ТОВ «Намортранс»; Михайло Грубель, д.т.н., професор, начальник кафедри автомобільної техніки Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного; Віктор Гуменюк, начальник транспорту ТзОВ «Торговий дім Бойчак».


Проаналізувавши структуру та зміст освітньо-професійних програм, учасники обговорення поділились власним баченням й пропозиціями щодо їх вдосконалення, висловили зауваження та рекомендації.
Основними рекомендаціями для бакалаврського рівня були: ширше використання системи Electude, зокрема англійською мовою; додати теми, що стосуються військових всюдиходів.
Основними рекомендаціями для магістерського рівня були: ввести теми щодо випробування електричних енергетичних установок автомобілів.
Стейкхолдери та партнери висловили свої пропозиції стосовно подальшої співпраці з випусковою кафедрою, покращення можливостей академічної мобільності учасників освітнього процесу.