Нещодавно на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП за підтримки виробничого комітету Офісу Європейської Бізнес Асоціації було проведено круглий стіл на тему «Освіта і бізнес, виклики сьогодення. Розширення співпраці підприємств з навчальними закладами – важливий фактор покращення кадрового забезпечення підприємств в умовах воєнного стану». В ньому взяли участь представники понад 20 підприємств машинобудівного профілю Західного регіону України. Модератором круглого столу виступила керівниця Західноукраїнського офісу «EBA» Мар’яна Луцишин. Спікерами були: керівник підприємства ТОВ «Кеттенверк» Юрій Яцинич; власник ТОВ «Інтрамоушн Україна» Роман Олійник; керівник ДП «Ен Джі Метал Україна» Тарас Іванців; декан факультету Степан Ковалишин.

В ході дискусії були окреслені шляхи подальшого розвитку машинобудівної галузі у Західному регіоні України та потреба у висококваліфікованих спеціалістах інженерного профілю для забезпечення її подальшого росту. Значна увага була приділена обговоренню робочих навчальних планів та робочих програм дисциплін освітньо-професійної програми 133 «Галузеве машинобудування». Було визначено низку питань, які слід врахувати в освітній програмі на наступний навчальний рік. Окремою темою обговорення була участь партнерів-стейкхолдерів у навчальному процесі – від надання матеріальної бази своїх підприємств для проходження студентами різних видів практик, створення умов для проходження ними дуальної форми навчання до широкого залучення до навчального процесу спеціалістів-виробничників у плані проведення окремих занять, рецензування навчальних робочих програм дисциплін, проведення іспитів.
На завершення круглого столу його учасниками було висловлено думку про створення на базі факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського НУП потужного центру з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації інженерних кадрів машинобудівних підприємств, формування постійної платформи для періодичного ознайомлення з трендами у сфері машинобудування, обміну досвідом з покращення професійного рівня студентів-машинобудівників.