Вже понад 5 років факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП тісно співпрацює з ТОВ «Робітня», яке понад 20 років успішно розвиває галузь електромонтажу, енергозабезпечення, впровадження прогресивних енергоощадних технологій на ринку промисловості та громадського будівництва. Його партнерами є такі відомі компанії, як Schneider Electric, ABB, Moeller, ETI, Siemens. Саме завдяки допомозі з боку ТОВ «Робітня» факультет налагодив контакти з підприємством «ЕТІ Україна» і разом з ним облаштовує лабораторію електроприводів на кафедрі електротехнічних систем.
Подальші плани співпраці, удосконалення навчального процесу підготовки інженерів-електриків, проведення під егідою товариства конкурсів серед студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», покращення матеріально-технічної бази кафедри – ці та інші питання були обговорені під час зустрічі власника ТОВ «Робітня» Романа Яремкевича з деканом факультету Степаном Ковалишиним та завідувачем кафедри ЕТС Віталієм Левонюком.
Маємо тверді переконання, що такий надійний партнер, як ТОВ «Робітня», і надалі буде ефективно співпрацювати з факультетом, а результати співпраці будуть взаємовигідними.

Надзвичайно цікаво і змістовно, з наведенням історичних фактів, супроводженням численними фото- і відеоматеріалами пройшла чергова відкрита лекція для студентів і викладачів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій, яку 5 квітня 2024 року провів доцент кафедри фізики, інженерної механіки та безпеки виробництва Олексій Бурнаєв на тему «Ресурсоощадні технології у кампаністиці».
Кампаністика – це інженерна дисципліна про вежі, про виготовлення і розміщення дзвонів, карильйонів на їх основі, вежових годинників з боєм і рухомими фігурками-жакмарами. Основним ресурсом кампаністики була і залишається людина, її знання і навички.
Лекція була присвячена розробкам, спрямованим на вивільнення людини-кампаніста від монотонної важкої повторюваної праці, використання знань відомих майстрів до програмування церковних передзвонів з можливістю їх необмеженого автоматичного подальшого відтворення, автоматизацію процесів підтримання ходу годинників з астрономічною точністю і автоматичним сезонним переводом, заміну вежових сурмачів фігурками-автоматами; досвіду доповідача у їх створенні.
Учасники лекції були поінформовані, що автором більшості наведених прикладів виготовлення і розміщення вежових годинників, дзвонів, рухомих фігурок-жакмарів є саме лектор – Олексій Бурнаєв. Всі вони високо оцінили рівень проведення лекції, її насиченість як історичними, так і практичними фактами та побажали Олексію Михайловичу успіхів в подальшій роботі у сфері кампаністики.

 

Чергову відкриту лекцію для студентів і викладачів факультету механіки, енергетики та інформаційних Львівського НУП на тему «Енергоощадні технології тепло- та холодопостачання з використанням кліматичного обладнання» було прочитано старшим викладачем кафедри енергетики Тарасом Станицьким.
Лектором в доступній формі, аргументовано, з наведенням конкретних прикладів було ознайомлено присутніх з існуючими технологіями тепло- і холодопостачання, які реалізуються за допомогою сучасного кліматичного обладнання. Ним було доведено доцільність їх використання як з технологічної, так і з економічної точки зору.
Досить змістовна лекція завершилась низкою запитань від слухачів, на які вони отримали ґрунтовні і повні відповіді.
Чекаємо наступних лекторів для продовження розпочатого циклу відкритих лекцій.

 

Уже традиційними на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП стали різноманітні конкурси практичного спрямування, які під егідою стейкхолдерів проводяться для кращих студентів кожної акредитованої спеціальності.
Перший такий конкурс в цьому навчальному році було проведено з інженерної комп’ютерної графіки з використанням ліцензованого програмного забезпечення Solidworks для студентів ОПП «Галузеве машинобудування». Він проходив за організаційної та фінансової підтримки ТОВ «Крафт Інновейшн» і з участю його співвласника Євгенії Онишко.

Сертифікований інженер компанії Fendt, технічний спеціаліст із тракторів компанії AGCO Ігор Кандирін 22 березня 2024 року для викладачів і студентів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського НУП провів відкриту лекцію на тему «Сучасні марки гусеничних тракторів Fendt та їх функціональні можливості».
Лектором було детально розглянуто основні складові частини гусеничних тракторів марки Fendt, концепцію їх побудови. Значна частина заняття була приділена ознайомленню з конструктивними особливостями, зокрема з ходовою частиною, її перевагами і недоліками порівняно з колісними тракторами.
Велика увага була зосереджена на будові сучасного гусеничного трактора Fendt 1162MT Vario, який на даний час завезений в Україну в одному екземплярі, зроблено порівняння за основними техніко-економічними показниками з подібними тракторами даного класу від інших виробників.
Заняття викликало надзвичайну зацікавленість у слухачів, які поставили низку запитань лектору і отримали повноцінні та обґрунтовані відповіді на них.
Щиро дякуємо Ігорю Кандиріну за змістовну лекцію і запрошуємо його найближчим часом провести наступне заняття.

Учні 10-11 класів Великодідушицького, Дашавського, Миртюківського, Нежухівського, Угерського ліцеїв впродовж 18-22 березня 2024 року відвідали нові навчально-практичні центри, які функціонують на базі факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського національного університету природокористування.
Правильний вибір професії – це моральне задоволення, висока самооцінка. Це точка, в якій сходяться інтереси особисті та суспільні, визначення свого «місця під сонцем».
Цей захід став чудовою нагодою ознайомитися зі спеціальностями, за якими здійснюється підготовка студентів в університеті, новими можливостями в плані навчання фахівців з використанням новітньої техніки і навчального обладнання, які зосереджені в навчально-практичних центрах.
Дякуємо декану факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Степану Йосифовичу Ковалишину за організацію дружньої зустрічі, змістовної екскурсії у навчально-практичних центрах університету.

19 березня 2024 року на кафедрі агроінженерії та технічного сервісу ім. проф. Олександра Семковича факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП за фінансової і матеріальної підтримки ТОВ «Роботизовані агросистеми» відкрито нову лабораторію агродронів, які призначені для внесення засобів захисту рослин. В ній також представлені змішувачі для приготування робочих сумішей від ТОВ «Bee Agro».

Чергову відкриту лекцію для студентів і викладачів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського НУП від представників стейкхолдерів 15 березня 2024 року на тему «Стан та тенденції використання агродронів в сільському господарстві» прочитав старший пілот ТОВ «Роботизовані агросистеми» Назар Січкоріз.
Компанія ТОВ «Роботизовані агросистеми» має найбільший флот аграрних дронів в Україні, спеціалізується на внесенні засобів захисту рослин агродронами, виготовленні та ремонті робототехніки.
Лекція була реалізована у двох частинах. В першій Назар Січкоріз звернув увагу на особливості внесення засобів захисту рослин агродронами, розкрив основні переваги, які отримують виробники с.-г. продукції від використання безпілотних літальних апаратів у агропромисловому бізнесі.
Друга частина лекції була присвячена практичній стороні використання агродронів – підготовці до обприскування, способам приготування робочої суміші з використанням змішувачів у польових умовах, особливостям управління дронами під час внесення засобів захисту рослин.
Висловлюємо щиру подяку лектору Назару Січкорізу за цікаву лекцію, а також ТОВ «Роботизовані агросистеми» за надані технічні засоби для її успішного проведення.

 

14 березня 2024 року відбувся захист докторської дисертації доцента кафедри автомобілів і тракторів ЛНУП Дмитра Рубана. Докторська дисертація на тему «Науково-прикладні основи прогностичної оцінки та формування ресурсу кузовів автобусів» за спеціальністю 05.22.02 «Автомобілі та трактори» була виконана на кафедрі автомобілів і тракторів ЛНУП під керівництвом професора Л.В. Крайника.
Робота захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.20. Після жвавого обговорення всі члени ради одноголосно проголосували за присудження Д.П. Рубану наукового ступеня доктора технічних наук.
Вітаємо Дмитра Петровича з цим науковим досягненням!

 

Нещодавно викладачі кафедри автомобілів і тракторів Львівського НУП взяли участь у конференції «Проблеми і перспективи підготовки фахівців автомобільної сфери для післявоєнного відновлення України». На ній були розглянуті проблеми підготовки фахівців-автомобілістів і способи їх вирішення за допомогою новітніх технологій віддаленого навчання. Основна увага була зосереджена на питаннях використання в навчальному процесі системи Electude – провідної системи віддаленого інтерактивного технічного навчання, перевірки знань і онлайн-тестування.
В рамках конференції було відзначено переможця проведеного раніше конкурсу «E-ВиклаDач», який включав оцінення сформованих на платформі Electude навчальних тематичних модулів з дисциплін професійної підготовки, передбачених навчальним планом спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Принагідно слід відзначити, що переможцем цього конкурсу став завідувач кафедри автомобілів і тракторів Львівського НУП, к.т.н. Степан Хімка, який отримав цінні призи від партнера конкурсу – компанії Denso.