Уже впродовж чотирьох років завдяки плідній співпраці Львівського національного університету природокористування з компаніями «SoftiCo» та «Інформаційні технології САПР» університет забезпечує студентів найсучаснішими версіями програмного забезпечення SolidWorks.
30 січня 2024 року генеральний директор компанії «Інформаційні технології САПР» Олег Лисенко урочисто вручив в.о. ректора Львівського НУП Василю Лопушняку новий сертифікат ліцензійного користувача програмного забезпечення SolidWorks EDU Edition 2024–2025. Сьогодні університет має змогу використовувати нову версію програми на 2000 робочих місць. Програмний комплекс SolidWorks містить цілу низку модулів та підсистем для тривимірного моделювання, оформлення технічної документації, різних видів інженерного аналізу виробів та конструкцій, що дозволяє університету готувати висококваліфікованих спеціалістів інженерного профілю.

Нещодавно представники Львівського НУП мали візит до ТОВ «АКО Індастріс» та зустріч з їхнім керівником Ігорем Савкою. І через невеликий проміжок часу відбулася наступна зустріч декана факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Степана Ковалишина і студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Анатолія Гафтона та Сергія Білаша з керівництвом та інженерно-технічними працівниками компанії. Її основна мета – запровадження на базі ТОВ «АКО Індастріс» дуальної форми навчання. Для визначення рівня підготовки студентів, які на неї претендують, інженери товариства провели їх тестування та перевірили навички виконання практичних завдань з 3D-моделювання. Попередньо Анатолій Гафтон та Сергій Білаш показали достатню підготовленість, що, ймовірно, дозволить в найближчому майбутньому продовжити навчання за дуальною формою та одночасно удосконалювати свій фах у ТОВ «АКО Індастріс».

17 січня 2024 року у Львівському національному університеті природокористування з ініціативи в.о. ректора, професора Василя Лопушняка було проведено круглий стіл на тему «Біоенергетика – ключовий інструмент розвитку відновлюваної енергетики в регіоні». Захід відбувся на базі факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій.
Зі вступним словом виступив в.о. ректора ЛНУП, професор Василь Лопушняк, який наголосив на важливості підвищення енергоефективності університету, широкому використанні відновлюваної енергетики, зокрема біоенергетики. Було сказано про те, що університети повинні бути взірцем енергоефективності для громад, поширюючи технології енергоефективності через студентів.
Завідувач кафедри енергетики ЛНУП, к.т.н., доцент Сергій Сиротюк ознайомив учасників з концепцією навчально-науково-інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності Львівського НУП, а також з ідеєю створення майданчика для обговорення можливостей, проблем та викликів біоенергетичної галузі регіону за участю всіх учасників процесу: національних та місцевих органів влади, територіальних громад, бізнесу та експертів.

Основною метою круглого столу було: обґрунтування концепції навчально-науково-інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності Львівського національного університету природокористування (ЛНУП); створення майданчика для обговорення можливостей, проблем та викликів біоенергетичної галузі регіону за участю зацікавлених учасників процесу – національних та місцевих органів влади, територіальних громад, бізнесу, експертів тощо; створення робочої групи з розробки ТЕО для впровадження біоенергетичних технологій на об’єктах в системі ЛНУП.
Представлено концепцію навчально-науково-інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності Львівського НУП, де одним із напрямків подальшої роботи є широке впровадження відновлюваних джерел енергії, зокрема напрацювання вчених університету, експертів, представників бізнесу в галузі біоенергетики.
Учасники круглого столу мали можливість ознайомитися з роботою енергетичного засобу (паливної печі) CampStove 2, наданого норвезькими партнерами (Норвезька народна допомога (NPA) і Фундація енергетичних ферм (EFIF)) для навчальних цілей ЛНУП, що працює на органічних відходах, біомасі та забезпечує від різниці потенціалу температур виробництво електроенергії для зарядки акумуляторів, приготування їжі, освітлення у польових, військових умовах з низькими викидами чадного газу.

Успішний розвиток закладів вищої освіти в теперішніх умовах важко уявити без тісної співпраці зі стейкхолдерами. Саме цьому питанню приділяють надзвичайну увагу у Львівському національному університеті природокористування, особливо на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій. Підтвердженням цього став візит в.о. ректора університету Василя Лопушняка та декана факультету Степана Ковалишина до відомих в Західній Україні машинобудівних компаній – ТОВ «Ен Джі Метал Україна», ТОВ «АКО Індастріс», ТОВ «Гульдманн-Україна». Під час зустрічі з їхніми керівниками Тарасом Іванцівим, Тарасом Юринцом та Ігорем Савкою було звернено увагу на пріоритетні напрями розвитку галузі машинобудування, перспективні технології та новітнє обладнання, яке найближчим часом будуть впроваджувати в компаніях, можливості використання штучного інтелекту в процесі зварювання та лазерної різки металів тощо.
Широко були обговорені питання розширення та удосконалення дуальної форми навчання студентів факультету, залучення викладачів кафедри машинобудування до проведення занять з підвищення кваліфікації для працівників підприємств, необхідності постійного удосконалення робочих програм дисциплін, які передбачені навчальними планами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».
В.о. ректора університету Василь Лопушняк високо оцінив роль компаній в покращенні матеріально-технічної бази факультету, яка полягає в облаштуванні нових лабораторій, допомозі в придбанні ліцензійної програми SolidWorks, наданні своїх виробничих потужностей для проходження практик студентів. За значний внесок в інноваційний розвиток університету він нагородив Тараса Іванціва, Тараса Юринца та Ігоря Савку подяками від університету та висловив надію на подальшу міцну і результативну співпрацю з ними.

На факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП дуже серйозну увагу приділяють розширенню співпраці зі стейкхолдерами. В контексті цього питання на базі факультету було проведено засідання виробничого комітету Офісу Європейської Бізнес Асоціації, до складу якої входить близько 900 компаній, а регіональні офіси, окрім головного в Києві, розміщуються в Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові. Тема зустрічі – «Співпраця бізнесу та ЗВО як необхідність сьогодення (на прикладі Львівського національного університету природокористування)». Її учасники були ознайомлені з результатами співпраці колективу факультету з партнерами-виробничниками, відвідали близько 20 новітніх лабораторій, які в останні роки введені у навчальний процес завдяки тісній співпраці з бізнесом. Представники компаній відзначили значний прогрес у розширенні співпраці факультету та університету зі стейкхолдерами, що суттєво виділяє його на тлі інших вищих навчальних закладів. Всі учасники зустрічі виявили готовність і надалі розширювати співпрацю з нашим навчальним закладом в плані відкриття нових лабораторій, надання виробничих баз своїх підприємств для реалізації дуальної форми навчання, проведення практик студентів, рецензування освітньо-професійних програм тощо. Представники університету в особі в.о. ректора Василя Лопушняка і декана факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Степана Ковалишина запевнили присутніх представників підприємств, що поглиблення співпраці з бізнесом приведе до суттєвого покращення рівня підготовки студентів, особливо інженерного профілю, які в недалекому майбутньому зможуть поповнити ряди їхніх працівників.

Напередодні Нового 2024 року та Різдвяних свят на кафедри факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП з новорічними і святковими вітаннями завітав студентський Вертеп.
Щира подяка від викладацького колективу факультету всім учасникам Вертепу за відчуття приходу світлих свят, радісну коляду та отримані позитивні емоції.

На факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП 13 грудня 2023 року відбувся навчально-методичний семінар на тему «Використання САПР SolidWorks у навчальному процесі закладів освіти».
У семінарі, який проводився в очному режимі та онлайн, взяло участь понад 20 учасників – представників коледжів і училищ Львова й області. Тематика питань, що розглядалися під час семінару, зумовлена необхідністю підвищення рівня підготовки здобувачів освіти та їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

4 грудня 2023 року для студентів спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 208 «Агроінженерія» спеціалісти ТзОВ «Сервісний центр "Діамант"» (інженер Марко Губені та технічний координатор Володимир Длугош) провели практичне заняття на тему «Сервісне обслуговування автомобілів марки Toyota».
Студенти були ґрунтовно ознайомлені з процедурою приймання автомобіля на СТО та сервісне обслуговування, формою комунікації з клієнтами, порядком ведення нормативної документації тощо. Особливу увагу було звернуто на комп’ютерну діагностику автомобілів, озвучені параметри, на які необхідно звернути першочергову увагу під час її проведення. Для практичної реалізації цього питання було використано автомобіль Toyota C-HR hybrid.
Висловлюємо щиру подяку ТзОВ «Сервісний центр "Діамант"» та запрошуємо його фахівців до проведення наступних занять.

23 листопада 2023 року для студентів випускового курсу спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» Львівського національного університету природокористування керівником фірми «Мехатроніка» (м. Познань, Польща) Ришардом Кендзею було прочитано гостьову лекцію на тему «Системи автоматичного керування ДВЗ».
Дана фірма є однією з найвідоміших у світі з виготовлення демонстраційних навчальних стендів для вивчення та діагностики мехатронних систем сучасних автомобілів, широкого спектра елементів автомобільної пневматики, електротехніки та електроніки.
Під час виступу лектор детально ознайомив студентів з будовою і принципом дії давачів, якими облаштований двигун внутрішнього згоряння, що складають основу систем його автоматичного керування. Зосередив увагу студентів на можливих несправностях в роботі ДВЗ у випадку відмови того чи іншого давача.
Студенти із великою зацікавленістю прослухали прочитану лекцію, поставили низку запитань лектору, на які отримали повноцінні відповіді.
Щиро дякуємо пану Ришарду та запрошуємо його до проведення занять в очному режимі на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського НУП.