На кафедрі агроінженерії та технічного сервісу ім. О.Д. Семковича Львівського НУП відбулася чергова зустріч зі стейкхолдерами – компанією «Роботизовані агросистеми». Дана компанія є найбільшим оператором з професійного надання послуг дронами-обприскувачами на території не лише України, а й Європи. У 2022 році флот сільськогосподарських дронів нараховував 118 одиниць, що дозволило обробити понад 500 тис. га посівів.
Керівником компанії Ігорем Чайківським для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» була прочитана лекція «Автоматизовані технології обприскування посівів з використанням дронів». На ній лектор ознайомив з технологією підготовки дронів до роботи, назвав основні переваги внесення ними засобів захисту рослин, які полягають в суттєвій економії води та пального, нульовому травмуванні рослин, зменшенні до мінімуму простоїв, 30% економії пестицидів.
Дана лекція викликала величезний інтерес у студентів. Вони мали змогу поставити лектору низку запитань, на які отримали ґрунтовні відповіді.

5 квітня 2023 року на кафедрах агроінженерії та технічного сервісу машин, автомобілів і тракторів факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП компанією ДП «Роберт Бош Продакшн Україна» було проведено низку заходів для студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія» та 274 «Автомобільний транспорт».
Першим з них було ознайомлення студентів із принципами та цінностями, яких дотримується компанія «Bosch», основними її бізнес-секторами, а також з історією самої компанії. Під час доповіді особливу увагу було приділено діяльності ДП «Роберт Бош Продакшн Україна», яке спеціалізується на ремонті та відновленні стартерів як до автотранспортних засобів (легкових та вантажних автомобілів, автобусів), так і до спеціалізованого транспорту, що обладнані двигунами внутрішнього згорання. В портфоліо компанії знаходяться стартери таких світових брендів, як Valeo, Mitsubishi, Hitachi, Denso та ін. (загалом понад 800 моделей стартерів, переважна більшість з яких саме Bosch).

Взаємодія бізнесу та освіти на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського НУП виходить на новий рівень. Його бізнес-партнери інвестують у своє майбутнє через підготовку фахівців.
В рамках такої співпраці відбулась зустріч викладачів факультету з інженерним персоналом машинобудівного підприємства ТзОВ «Ярекс Технотрейд», основна частина продукції якого йде на експорт. Керівник Василь Сімороз інвестує не тільки у майбутнє компанії, але й у підготовку висококваліфікованих кадрів. Завдяки фінансовій підтримці підприємства Львівський ЛНУП став сертифікованим користувачем ліцензійного програмного забезпечення SolidWorks Education Edition 2022–2023. Тому вручення подяки Василю Сіморозу ознаменувало початок нового етапу плідної співпраці ТзОВ «Ярекс Технотрейд» з факультетом механіки, енергетики та інформаційних технологій, зокрема з кафедрою машинобудування.
Паралельно були обговорені перспективи розвитку підприємства, можливості коригування освітніх програм для забезпечення якісної підготовки випускників – фахівців машинобудівного профілю.

Непересічна подія відбулася на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського НУП – підведення партнерами-виробничниками підсумків з визначення найкращого лектора за результатами проведення відкритих занять. Оцінювала педагогічну майстерність викладачів стейкхолдер спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», співвласник компанії «Крафт Інновейшн», член наглядової ради університету Євгенія Онишко. Вона була присутня на відкритому занятті кожного викладача кафедри машинобудування і мала змогу оцінити рівень їх проведення з точки зору логічності та повноти викладу матеріалу, використання інноваційних методів навчання та сучасних мультимедійних технологій, поєднання теоретичних відомостей з практичною складовою, врахування думки присутніх на занятті студентів.
Нагородження переможців відбулося на розширеному засіданні методичної комісії факультету за участю ректора університету, академіка Володимира Снітинського, першого проректора Ірини Федів та Євгенії Онишко.

29 березня 2023 року к.т.н., в.о. доцента кафедри машинобудування Ігор Геннадійович Стукалець, успішно склавши іспит Technology Educator Competency, пройшов підвищення кваліфікації для викладачів найпопулярнішої у світі системи автоматизованого проєктування SolidWorks і став акредитованим викладачем SolidWorks з отриманням сертифіката міжнародного зразка.
Сертифікат підтверджує високу кваліфікацію, необхідну для викладання 3D CAD, імітаційного моделювання та екологічно безпечного проєктування виробів, а також засвідчує навички роботи в програмному середовищі SolidWorks, зокрема:
- робота з програмою та ресурсами SolidWorks для викладачів;
- моделювання деталей та складальних одиниць;
- принципи створення креслеників;
- фотореалістика та візуалізація проєктів;
- робота в SolidWorks Sustainability – концепції ресурсозберігаючого проєктування та визначення впливу різних варіантів конструкції на довкілля;
- робота в SolidWorks Simulation – знання процесу розрахунку та аналізу напружень, додаткові типи імітаційного моделювання та аналізу в SolidWorks.
Ім’я викладача внесено до глобального реєстру акредитованих викладачів SolidWorks на офіційній платформі компанії Dassault Systèmes.

 

Виконавши всі необхідні ліцензійні вимоги SolidWorks, Львівський НУП в особі к.т.н., в.о. доцента кафедри машинобудування Ігоря Стукальця взяв участь у Програмі академічної сертифікації SolidWorks. Ставши постачальником послуг, Львівський національний університет природокористування має змогу проводити 16 видів екзаменів, в тому числі екзамени CSWA та CSWP, з наступним отриманням сертифікатів від компанії Dassault Systemes, засвідчених генеральним директором SolidWorks, віцепрезидентом з досліджень і розробок Манішем Кумаром.
Всесвітньо визнана комерційними компаніями Програма академічної сертифікації SolidWorks як галузевий стандарт сертифікації вигідно виділяє заклад вищої освіти на тлі конкурентів на ринку освітніх послуг. А студенти й викладачі, які мають змогу безкоштовно складати екзамени та отримати сертифікати SolidWorks, будуть забезпечені цінними конкурентними перевагами.

 

24 березня 2023 р. завідувач кафедри енергетики, к.т.н., доцент С.В. Сиротюк провів відкрите лабораторне заняття на тему «Дослідження електромеханічної частини вітроелектричної установки» з дисципліни «Засоби та обладнання відновлюваної енергетики» для студентів групи Ен-22сп факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій. Заняття проведено в лабораторії відновлюваної енергетики та енергозбереження ЛНУП.
Дослідження режимів роботи структурних елементів та вітроелектричної установки загалом проводилось на спеціально розробленому навчальному стенді. Зокрема, було досліджено режими роботи електрогенератора, контролера заряду акумуляторних батарей, автономного інвертора, автомата вводу резерву. Застосування частотного перетворювача, який забезпечував змінну частоту обертання вала електрогенератора, дозволило дослідити режими роботи вітроелектричної установки в широкому діапазоні модельованої швидкості вітру.
Тематика та методика проведення заняття зацікавили не лише студентів, а й декана факультету та завідувачів кафедр, які відвідали відкрите лабораторне заняття з метою обміну досвідом.
Загалом лабораторне заняття досягло своєї мети, проведене на фаховому рівні та відповідає сучасним вимогам вищої школи.

 

Отримавши сертифікат № 1-25328229988, Львівський НУП став сертифікованим користувачем ліцензійного програмного забезпечення SolidWorks Education Edition 2022–2023. Хочеться зазначити, що він другий серед університетів України отримав ліцензію версії 2023 р. (наразі таким користувачем є тільки КПІ ім. Ігоря Сікорського).
Дане програмне забезпечення дозволяє повною мірою здійснювати підготовку фахівців інженерних спеціальностей, дотримуючись концепції наскрізної комп’ютерної підготовки з використанням сучасних систем автоматизованого проєктування.
Отримання ліцензії було б неможливим без фінансової підтримки низки наших партнерів – підприємств-лідерів машинобудування регіону. Хочеться висловити слова величезної подяки директору ДП «Ен Джі Метал Україна» Тарасу Іванціву, директору ТзОВ «Ярекс Технотрейд» Василю Сіморозу, директору ТзОВ «Zolochiv ТХ» Олександру Тютіну, керівнику ТзОВ «Кендл Груп» Роману Свістелю, керівнику ТзОВ «МЕТАЛВОРК» Миколі Дручковському за надану грошову допомогу. Хочеться підтвердити, що ця допомога стала черговим дієвим заходом результативної співпраці зазначених підприємств з факультетом механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського НУП. Особлива подяка генеральному директору ТОВ «Інформаційні технології САПР» Олегу Лисенкові за особисту участь в процесі отримання довгоочікуваної ліцензії.

 

Новим партнером кафедри агроінженерії та технічного сервісу ім. О.Д. Семковича факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського НУП стала компанія «Boss Auto». Сфера її діяльності – продаж нових і вживаних автомобілів, їх гарантійне і післягарантійне обслуговування, ремонт і відновлення складових частин.
Можливі шляхи співпраці, нові форми підготовки фахівців з автомобільного транспорту, використання підрозділів компанії «Boss Auto» як баз для проходження студентами виробничих практик – ці та інші питання були ґрунтовно обговорені під час зустрічі представників факультету з власником компанії Денисом Морозовим, регіональним керівником Олегом Лущем та керівником IT-відділу Назарієм Гуком.
Маємо надію, що ця зустріч переросте у результативну співпрацю компанії «Boss Auto» з факультетом механіки, енергетики та інформаційних технологій Львівського НУП.

Нещодавно представники компанії «Цепелін Україна» Ігор Кандирін та Олександр Шевчук провели чергове практичне заняття зі студентами факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій ЛНУП, які навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Його тематика була присвячена визначенню та аналізу експлуатаційних показників роботи тракторного двигуна. Об’єктом випробувань був двигун трактора John Deere 6630. Основні експлуатаційні показники його роботи визначались за допомогою мобільної установки-ретардера, яку для виконання роботи надали представники компанії «Цепелін Україна».
Під’єднання випробувальної установки здійснювалось через вал відбору потужності. Електронна система управління та інформаційне забезпечення дали змогу проводити випробування в автоматичному режимі. Процедура випробування передбачала короткочасне навантаження двигуна, під час якого визначались його максимальний крутний момент та максимальна потужність.
Щиро дякуємо Ігорю Кандиріну та Олександру Шевчуку за проведене заняття та надіємось на подальшу співпрацю з компанією «Цепелін Україна», яку вони представляють.