Навчальні плани, освітньо-професійні програми, рецензії та відгуки:

Освітні
програми
Навчальні
Плани

Рецензії
та відгуки

ОПП 2020 НП 2020 Гнатов А.
Зінкевич Н.
ОПП 2021 НП 2021 Аулін В.
Гнатов А.
Дембіцький В.
ОПП 2022 НП 2022 Зінько Р.
Хитров С.
ОПП 2023 НП 2023 Аулін В.
Гащук П.
Горбачов О.
Зінько Р.
Раткевич О.
Сахно В.

Проєкти освітніх програм:

Проєкт ОПП 2023р.

Пропозиції стейкхолдерів щодо удосконалення освітніх програм:

Пропозиції від стейкхолдерів
https://forms.gle/ZCfKFnaCzXLhCnvNA

Пропозиції від здобувачів вищої освіти
https://forms.gle/avLKxgjGPAFnkewL7

Пропозиції від роботодавців
https://forms.gle/Gf73tpkRKiHFu6Tw9

Пропозиції від НПП
https://forms.gle/hmRf56FHXVPZFX7r5

Форма для відгуків випускників
https://forms.gle/Y1GuKQbw94i8wyvv8

Опитування здобувачів вищої освіти
Звіт Анкетування 2023р.


Силабуси та робочі програми:

Перелік обов'язкових навчальних дисциплін Перелік вибіркових навчальних дисциплін
Історія України
Силабус
Робоча програма
Системи автоматизованого проєктування
Силабус
Робоча програма
Українська мова за проф. спрямуванням
Силабус
Робоча програма
Електро- та гібридні автомобілі
Силабус
Робоча програма
Безпека життєдіяльності та охорона праці
Силабус
Робоча програма
Поглиблене вивчення основної іноземної мови
Силабус
Робоча програма
Іноземна мова (основна)
Силабус
Робоча програма
Організація міжнародних перевезень
Силабус
Робоча програма
Вища математика
Силабус
Робоча програма
Правила дорожнього руху
Силабус
Робоча програма
Фізика
Силабус
Робоча програма
Електронне і електричне обладнання автомобілів
Силабус
Робоча програма
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Силабус
Робоча програма
Безпека дорожнього руху
Силабус
Робоча програма
Філософія
Силабус
Робоча програма
Спеціалізовані автомобілі
Силабус
Робоча програма
Теплотехніка
Силабус
Робоча програма
Обслуговування транспортних засобів
Силабус
Робоча програма
Екологія та захист навколишнього середовища
Силабус
Робоча програма
Стандартизація та сертифікація транспортних засобів
Силабус
Робоча програма
Правознавство
Силабус
Робоча програма
Автотехнічна експертиза транспортних пригод
Силабус
Робоча програма
Фізичне виховання та основи захисту України
Силабус
Робоча програма
Оподаткування підприємств
Силабус
Робоча програма
Комп’ютерні технології з основами програмування
Силабус
Робоча програма
Обладнання та інструмент технічного сервісу
Силабус
Робоча програма
Електричні системи та схемотехніка автомобілів
Силабус
Робоча програма
Технологічне обладнання автосервісних підприємств
Силабус
Робоча програма
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Силабус
Робоча програма
Економіко-математичне моделювання
Силабус
Робоча програма
Інженерна механіка (теор. мех, опір мат.)
Силабус
Робоча програма
Технологічні основи виробництва та ремонту автомобілів
Силабус
Робоча програма
Конструювання машин
Силабус
Робоча програма
Інженерний менеджмент
Силабус
Робоча програма
ПМ та інші експлуатаційні матеріали
Силабус
Робоча програма
Проектування технологічних процесів автотранспортних підприємств
Силабус
Робоча програма
Автомобілі
Силабус
Робоча програма
Комерційна діяльність
Силабус
Робоча програма
Основи економіки
Силабус
Робоча програма
Звітність підприємств
Силабус
Робоча програма
Мехатроніка автомобілів
Силабус
Робоча програма
Матеріалознавство і ТКМ
Силабус
Робоча програма
Технічна, комп'ютерна та дистанційна діагностика автомобілів
Силабус
Робоча програма
Мікропроцесори
Силабус
Робоча програма
Автомобільні двигуни
Силабус
Робоча програма
Надійність автомобілів
Силабус
Робоча програма
Підприємства автомобільного транспорту
Силабус
Робоча програма
Основи автоматизації проектування машин
Силабус
Робоча програма
Технічна експлуатація автомобілів
Силабус
Робоча програма
Організація автомобільних перевезень
Силабус
Робоча програма
Ремонт автомобілів
Силабус
Робоча програма
Робототехніка
Силабус
Робоча програма
Логістика
Силабус
Робоча програма
Системи комфорту та безпеки автомобілів
Силабус
Робоча програма
  Фірмове обслуговування транспортних засобів
Силабус
Робоча програма
  Метрологія, технічні вимірювання і прилади
Силабус
Робоча програма
  Електротехніка
Силабус
Робоча програма

Практики

Навчальна практика
силабус
робоча програма

Технологічна практика
силабус
робоча програма

Виробничо-передкваліфікаційна практика
силабус
робоча програма

Підсумкова атестація

Державна атестація (кваліфікаційна робота) (методичні рекомендації)